Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Et nytt forskingsprosjekt kan vise seg å hjelpe deprimerte til å bli varig friske ved å tenke mindre og gi mer blaffen i grublingen. Dette skriver Gemini.no, Forskningsnytt fra NTNU og Sintef, i en artikkel om en ny metode for behandling av depresjon kalt metakognitiv terapi.

Vi lærer pasientene våre å gi meir blanke i tankene sine, sier førsteamanuensis Roger Hagen. Sammen med professor Odin Hjemdal leder han studiet som startet i januar, og som tar sikte på å behandle pasienter med depresjoner ved å bruke metakognitiv terapi.Det er en relativt ny og for mange – ukjent behandlingsform, skriver Gemini.no.

Så langt har ti deltagere vært inne til behandling på poliklinikken ved Psykologisk institutt på NTNU, og flere kjenner allerede stor framgang. 

Personer med depresjoner slit ofte med en form for vedvarende, depressiv grubling om fortiden og hva som er feil i livet deres, forklarer Roger Hagen til Gemini. ”Hva er det med meg? Hvorfor har jeg det slik?”, er tanker som hos deprimerte personer bare fortsetter med å kverne og kverne, og som aldri tar slutt.

Metakognitiv terapi innebærer at pasientene lærer at de må la tankene og grublinga få fred, i steden for å gå inn i tankene og analysere de i hjel, forteller han. i hel, fortel han. 

Studiene viser en varig bedring hos mellom 70 og 90 prosent av pasientene etter seks måneders oppfølging, der pasienter har gått fra å være syke til å bli friske.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon