facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om depresjon
og bipolar lidelse

Siste nyheter om depresjon / bipolar lidelse - Siste nyheter om psykisk helse

En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at depresjon hos mor når barnet er i førskolealder har større betydning for barnets psykiske helse enn fødselsdepresjon.

Dette skriver Folkehelseinstituttet på egne nettsider.Det har vært en utbredt oppfatning at fødselsdepresjon hos mor kan øke risikoen for atferds- og emosjonelle problemer hos barnet. Dette ser ikke ut til å stemme, forteller forsker Line C. Gjerde til fhi.no.

Med atferdstferdsproblemer menes både utagerende, regelbrytende og aggressiv atferd mens emosjonelle problemer omfatter symptomer på angst, depresjon og generell tilbaketrekking hos barnet.

Studien inkluderer over 12.000 familier og er den grundigste av sitt slag. Det unike med studien er at den har hatt muligheten til å se på betydningen av genetikk, noe som er sjelden i tidligere studier.

I studien ble det funnet at det ikke var mulig å påvise en sammenheng mellom mors fødselsdepresjon og problemer hos barnet når betydningen av arv ble vurdert.

Våre funn tyder på at sammenhengen som i tidligere studier er funnet mellom mors fødselsdepresjon og barnets atferds- og emosjonelle problemer kan skyldes at mor og barn deler en genetisk sårbarhet for å utvikle psykiske vansker, sier Gjerde ifølge fhi.no.Imidlertid understrekes det at det å leve med en deprimert mor kan påvirke risikoen for atferds- og emosjonelle problemer hos barn i førskolealder. I studien ble det nemlig funnet en sammenheng mellom mors depresjonssymptomer mens barna var 1,5 til 5 år, og senere atferds- og emosjonelle problemer hos barnet.

Oppfordringen fra studien er derfor at depresjonssymptomer hos mor bør avdekkes og behandles så tidlig som mulig.

Tiden rundt svangerskap og fødsel er en god mulighet til å nå kvinner som er sårbare for depresjon, sier Gjerde. 

Kilde

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om depresjon

Ny studie stiller spørsmål ved etablerte oppfatninger om depresjon

En ny studie setter tvil rundt den lenge etablerte oppfatningen om at mangel på serotonin - et kjemisk signalstoff i hjernen - spiller en sentral rolle i depresjon. Forskere rapporterer at mus som manglet evnen til å lage serotonin i hjernen (og dermed burde…
Depresjon

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter