hjelptilhjelp banner

Professor i psykiatri Ulrik Fredrik Malt holder et nettseminar om depresjon på NHI.no sine nettsider. Her finner du seminaret, som omhandler diagnostikk av depresjon, og behandling av depresjon.

  Diagnostikk av depresjon

Klikk her for å se videoen

 

I denne videoen får du opplæring omkring følgende temaer:

 • Depresjoner
 • Vanligste symptomer på depresjon
 • Depressiv symptomatologi
 • Ikke-bipolar depresjon
 • To enkle spørsmål
 • Kort klinisk diagnostikk
 • Kroppslige symptomer på depresjon
 • Andre samtidige psykiske lidelser
 • Biologiske prøver
 • Når skal man henvise ved mistanke om depresjon?

 

Behandling av depresjon

Klikk her for å se videoen

 

I denne videoen får du opplæring omkring:

 • Komplikasjoner
 • Behandling av depresjon
 • Valg av medikament
 • Behandlingsvarighet
 • Utfordringer ved medisinering
 • Psykotiske depresjoner
 • Andre behandlingsformer
 • Huskeregel
 • Typisk behandlingsrespons
 • Årsaker til manglende respons på behandling
 • Forebygging

 

Kilde: 

Videoer om depresjon og bipolar lidelse

Les mer om depresjon

Depresjon

Symptomer på depresjon

Depresjon er en vanlig psykisk lidelse. Men hva er kjennetegnene på depresjon? Her leser…