facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om depresjon
og bipolar lidelse

Siste nyheter om depresjon / bipolar lidelse - Siste nyheter om psykisk helse


Professor i psykiatri Ulrik Fredrik Malt holder et nettseminar om depresjon på NHI.no sine nettsider. Her finner du seminaret, som omhandler diagnostikk av depresjon, og behandling av depresjon.

  Diagnostikk av depresjon

Klikk her for å se videoen

 

I denne videoen får du opplæring omkring følgende temaer:

 • Depresjoner
 • Vanligste symptomer på depresjon
 • Depressiv symptomatologi
 • Ikke-bipolar depresjon
 • To enkle spørsmål
 • Kort klinisk diagnostikk
 • Kroppslige symptomer på depresjon
 • Andre samtidige psykiske lidelser
 • Biologiske prøver
 • Når skal man henvise ved mistanke om depresjon?

 

Behandling av depresjon

Klikk her for å se videoen 

I denne videoen får du opplæring omkring:

 • Komplikasjoner
 • Behandling av depresjon
 • Valg av medikament
 • Behandlingsvarighet
 • Utfordringer ved medisinering
 • Psykotiske depresjoner
 • Andre behandlingsformer
 • Huskeregel
 • Typisk behandlingsrespons
 • Årsaker til manglende respons på behandling
 • Forebygging

 Kilde: 

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Relatert