Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Hver sjette nybakte mamma strever med psykiske plager etter fødsel, viser nye studier.

 Dette skriver Karin L. Fladberg i et innlegg i Rogalands Avis. Hun skriver videre:

For 15 år siden var forekomsten av svangerskapsrelatert depresjon lavere i Norge enn i mange andre land, men slik er det ikke lenger. Flere befolkningsstudier som er gjort fra 2001 og fram til i dag, viser at tallet på kvinner som strever i denne livsfasen nesten er doblet.

Hun viser til at dette sitatet er fra Malin Eberhard-Gran, professor og spesialist i samfunnsmedisin ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

Fødselsdepresjon er et vidt begrgep som omfatter alt fra moderate plager til alvorlig depresjon og angst. Det er snakk om atskillig mer enn barseltårer, påpeker Fladberg i innlegget.

Hun viser igjen til Eberhard-Gran sin forståelse av problemet:

Økningen vi ser er dramatisk, og jeg kan ikke la være å koble dette til dårligere offentlig barselomsorg, kortere liggetid på sykehus etter fødsel, færre jordmødre og dårligere beredskap med ammehjelp ute i kommunene.

Dette er et inntrykk som deles av flere. Artikkelforfatteren viser også til et utsagn fra Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, professor og psykologspesialist ved Institutt for psykologi ved UiT Norges arktiske universitet. Wang forteller:

Depresjon oppstår når summen av belastninger overstiger mestringsressursene. At vi ikke prioriterer å gi den nyfødte babyen og foreldrene et ivaretakende omsorgsmiljø med kompetente mennesker som kan hjelpe, mener jeg rett og slett er kvinnefiendtlig.

I artikkelen poengteres det at en tidlig innsats for å gi mødre god oppfølging etter fødselen er en liten investering som kan ha en stor helsegevinst.

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om depresjon