hjelptilhjelp banner

Personer som lider av alvorlig depresjon kan ha enda større nytte av selvhjelp og internettbaserte tiltak enn personer med lettere depresjon, antyder en metaanalyse nylig publisert i British Medical Journal. Dette skriver PsykNytt.

PsykNytt skriver videre at såkalt trinnvis behandling (stepped care) innebærer at pasientene først deltar i tiltak med lav intensistet, som selvhjelp med veiledning via skriftlig materiale, eller nettbaserte tiltak. Tiltak med høy intensitet kan være samtaleterapi over en lengre periode. 

Lavterskelhjelp ved depresjon 

Tanken bak trinnvis behandling er å effektivisere behandlingen av depresjon ved først å tilby tiltak med lav intensitet, for så å tilby høyintensitetstiltak til personer som ikke opplever å bli bedre med selvhjelp eller nettbaserte tiltak.

For mange pasienter blir alternativet til lavterskeltilbud for depresjon å stå lenge på en venteliste for å slippe til i ordinær behandling.

 

Selvhjelp nyttig også ved alvorlig depresjon

PsykNytt refererer til en ny metaanalyse som undersøkte om alvorlighetsgraden av depresjon virker inn på behandlingseffekten av tiltak som veiledet selvhjelp og nettbasert veiledning. 

Metaanalysen vår indikerer at personer med alvorlig depresjon kan ha minst like stort utbytte av lavintensitet-tiltak som personer med lettere depresjon. Tilnærminger som selvhjelp med veiledning og nettbaserte tiltak kan være nyttige tilbud også til denne pasientgruppen, konkluderer forfatterne ifølge PsykNytt.

 

Kilde

Les mer om depresjon