facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om depresjon
og bipolar lidelse

Siste nyheter om depresjon / bipolar lidelse - Siste nyheter om psykisk helse


Personer som lider av alvorlig depresjon kan ha enda større nytte av selvhjelp og internettbaserte tiltak enn personer med lettere depresjon, antyder en metaanalyse nylig publisert i British Medical Journal. Dette skriver PsykNytt.

PsykNytt skriver videre at såkalt trinnvis behandling (stepped care) innebærer at pasientene først deltar i tiltak med lav intensistet, som selvhjelp med veiledning via skriftlig materiale, eller nettbaserte tiltak. Tiltak med høy intensitet kan være samtaleterapi over en lengre periode. 

Lavterskelhjelp ved depresjon 

Tanken bak trinnvis behandling er å effektivisere behandlingen av depresjon ved først å tilby tiltak med lav intensitet, for så å tilby høyintensitetstiltak til personer som ikke opplever å bli bedre med selvhjelp eller nettbaserte tiltak.

For mange pasienter blir alternativet til lavterskeltilbud for depresjon å stå lenge på en venteliste for å slippe til i ordinær behandling.

 

Selvhjelp nyttig også ved alvorlig depresjon

PsykNytt refererer til en ny metaanalyse som undersøkte om alvorlighetsgraden av depresjon virker inn på behandlingseffekten av tiltak som veiledet selvhjelp og nettbasert veiledning. Metaanalysen vår indikerer at personer med alvorlig depresjon kan ha minst like stort utbytte av lavintensitet-tiltak som personer med lettere depresjon. Tilnærminger som selvhjelp med veiledning og nettbaserte tiltak kan være nyttige tilbud også til denne pasientgruppen, konkluderer forfatterne ifølge PsykNytt.

 

KildeSkrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om depresjon

Symptomer på depresjon

Depresjon er en vanlig psykisk lidelse. Men hva er kjennetegnene på depresjon? Her leser du om vanlige depressive symptomer.
Depresjon

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter