Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

ADHD er en nevropsykiatrisk lidelse som resulterer i nedsatt konsentrasjonsevne, impulskontroll og regulering av aktivitetsnivå. Det finnes mange hjelpetilbud for barn og voksne med ADHD, deres familier, og i tilknytning til barnehage og skole.Finn hjelp for ADHD der du bor 

ADHD er til likhet med autisme en nevropsykiatrisk forstyrrelse. Her kan du finne fram til aktuelle hjelpetilbud slike vansker. Dette inkluderer pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), andre støttetjenester, og ulike ressurser for hjelp til bedre læring.

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Pedagogiske støttetilbud m.m
 3. Psykisk hjelp i kommunen
 4. Aktiviteter og møtesteder
 5. Praktisk hjelp / avlastningstilbud
 6. Foreldrekurs
 7. Bruker- og pårørendetilbud for ADHD, autisme, Tourettes syndrom, og lærevansker
 8. Kompetansesentre o.l.

Andre tilbud som kan være aktuelle

Følgende tilbud kan også være aktuelle å kjenne til for mennesker med ADHD og deres familier:

 1. Hjelpetelefoner og chatter
 2. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 3. Onlineterapi
 4. Privat psykolog / psykiater
 5. Fysisk aktivitet og kosthold
 6. Stressmestring
 7. Søvnvansker

 

Les mer om ADHD

På de følgende sidene finner du mer informasjon om ADHD:

 1. Hva er ADHD?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker