Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene. Fysisk er angst og frykt nøyaktig det samme, og alle mennesker opplever fra tid til annen å være redde. Angstlidelser innebærer imidlertid at man opplever så mye frykt og bekymring at det forstyrrer det daglige funksjonsnivået og går i betydelig grad ut over livskvaliteten.Finn hjelp for angst der du bor

Følgende tilbud kan være nyttige for mennesker med angst og deres nærmeste:

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Psykisk hjelp i kommunen
 3. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være aktuelle å kjenne til for mennesker med angst og deres nærmeste:

 1. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
 2. Aktivitetstilbud og møtesteder
 3. Hjelpetelefoner og chatter
 4. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 5. Onlineterapi
 6. Nettbaserte kurs
 7. Privat psykolog / psykiater

 

Les mer om angst

De vanligste formene for angst er sosial angst, generalisert angst, panikkangst, tvangslidelse eller OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), agorafobi, og spesifikke fobier. Vanlige symptomer på angst er bekymring, katastrofetanker, unngåelse av det man frykter, og mange kroppslige symptomer som hjertebank, nervøsitet, svette, skjelving, med mye mer. På de følgende sidene finner du mer informasjon om angst:

 1. Hva er angst?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker