Autisme er en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som medfører nedsatt funksjon i forhold til sosiale ferdigheter, kommmunikasjon og fleksibilitet i tanker og atferd. Asperger syndrom er en form for autisme. Her leser du mer om hva som kjennetegner autisme og hva som finnes av hjelp.

 Finn hjelp for autisme der du bor 

Autisme er til likhet med ADHD en nevropsykiatrisk forstyrrelse. Her kan du finne fram til aktuelle hjelpetilbud slike vansker. Dette inkluderer psykisk helsevern, pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), andre støttetjenester, og ulike ressurser for hjelp til bedre læring.

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Pedagogiske støttetilbud m.m
 3. Psykisk hjelp i kommunen
 4. Aktiviteter og møtesteder
 5. Bruker- og pårørendetilbud for ADHD, autisme, Tourettes syndrom, og lærevansker
 6. Praktisk hjelp / avlastningstilbud
 7. Kompetansesentre o.l.

 

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være aktuelle å kjenne i forbindelse med å få hjelp i tilknytning til autisme.

 1. Hjelpetelefoner og chatter
 2. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 3. Onlineterapi
 4. Privat psykolog / psykiater
 5. Foreldrekurs
 6. Fysisk aktivitet og kosthold
 7. Stressmestring
 8. Søvnvansker

Les mer om autisme

På de følgende sidene finner du mer informasjon om autisme og Asperger syndrom:

 1. Hva er autisme?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker