Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Det kan være flere grunner til at du er bekymret for et barn, og en slik bekymring vokser gjerne over tid. Ikke vær alene med bekymringen din. Snakk med alltid med leder/kollegaer om din bekymring. Du kan også anonymt søke råd hos barnevernet eller habiliteringstjenesten. Dette skriver bufdir på sine nettsider.

Bilde: av Christopher Ott på UnsplashFinn hjelpetilbud ved bekymring for barn

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over hjelpetilbud ved bekymring for barn der du bor.

Se også: Hjelpetilbud ved vold og overgrep

 

Tegnene som gir grunn til bekymring

 Video: ReMoved

Bufdir skriver videre om hvilke tegn som ofte gir grunn til bekymring:

Mange barn som lever i vanskelige livssituasjoner viser ikke tydelige tegn på at de har blitt utsatt for vold eller overgrep. Det finnes ingen utfyllende liste over tegn på vold og overgrep, så barnet kan også gi andre signaler enn eksemplene under.

Det er heller ingen nødvendig sammenheng mellom slike tegn og at barnet lever i en vanskelig livssituasjon.

Likevel anbefaler de at vi bør skjerpe vår oppmerksomhet rundt et barn som:

 

 1. endrer atferd
 2. trekker seg tilbake
 3. blir innesluttet og trist
 4. fremstår engstelig eller redd
 5. går fra å være utadvendt til å bli innadvendt
 6. har utagerende atferd
 7. har seksualisert atferd
 8. fremstår som ukritisk overfor fremmede
 9. har destruktiv eller grenseoverskridende atferd eller risiko-atferd på nett
 10. har endret bruk av sosiale medier, for eksempel ved tilbaketrekking eller seksualisert atferd

Bufdir nevner også følgende symptomer:

 1. Vondt i magen
 2. Vondt i hodet
 3. Eksem og utslett som oppstår plutselig
 4. Uspesifiserte smerter og symptomer
 5. Vansker i relasjon til andre
 6. Konsentrasjonsvansker

 

Videoer om bekymring rundt barn

De følgende videoene kan være nyttige i forhold til å reflektere rundt hva som menes med at vi er bekymret for et barn.

 

 

Hvordan håndtere bekymring rundt barn

Bufdir har skrevet en guide om hvordan håndtere bekymring rundt barn og ungdom.

De understreker:

Er det grunn til å tro at barnet kan være utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold eller seksuelle overgrep har du plikt til å melde bekymring til barnevernet. Hvis et barn viser vedvarende alvorlige atferdsproblem har du også en plikt til å melde bekymring.

 

Viktig å vite om barnevernet

På Bufdir sine nettsider finner du nyttig informasjon om barnevernet.

 1. Om barnevernet
 2. Melde fra til barnevernet
 3. Tiltak i barnevernet

 

Les mer om omsorgssvikt, vold og overgrep

På de følgende sidene finner du mer informasjon om sinneproblemer og vold:

 1. Hva er vold?
 2. Omsorgssvikt og nevrobiologi
 3. Nyheter
 4. Portretter
 5. Videoer
 6. Bøker