Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Når barn og unge strever med læring eller fungering i barnehage og skole, så er det viktig å sette i gang ekstra støtte og hjelp. Det finnes hjelpetilbud som kan vurdere barnets behov og som kan anbefale tiltak.

 Finn hjelp der du bor

Her finner du aktuelle hjelpetilbud i tilknytning til lærevansker 

 1. Pedagogiske støttetilbud m.m
 2. Bruker- og pårørendetilbud for ADHD, autisme, Tourettes syndrom, og lærevansker
 3. Kompetansesentre o.l.

 

Gå inn på lenkene under for å lese mer om aktuelle hjelpetjenester ved bestemte tilstander:

 1. ADHD
 2. Autisme

 

Les mer om funksjonshemminger, lærevansker, ADHD, og autisme

Det finnes mange typer funksjonshemminger eller tilstander som henger sammen med nedsatt fungeringsevne. Det vil som regel være tydelig behov for hjelp i barnehage og skole, på arbeidsplassen og hjemme. Psykisk utviklingshemming, føtalt alkoholsyndrom (FAS), epilepsi, autisme og ADHD er noen eksempler på slike tilstander. Lærevansker er vanlig ved funksjonshemminger, men lærevansker er vanlig også uten at en person har generelt nedsatt fungeringsevne. Dysleksi, dyskalkuli, spesifikke språkvansker, og non-verbale lærevansker er eksempler på dette. 

 1. Hva er lærevansker?
 2. Hva er ADHD?
 3. Viktig å vite om barnet med ADHD
 4. Tilrettelegging i skolen ved ADHD
 5. Hva er autisme og Asperger syndrom?
 6. Basiskunnskap om barnet med autisme
 7. Huskeregler for foreldre av barn med Asperger syndrom
 8. Hva er føtalt alkoholsyndrom (FAS)?

Andre aktuelle hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til:

 1. Psykisk hjelp i kommunen
 2. Behandling i psykisk helsevern
 3. Aktivitetstilbud og møtesteder
 4. Hjelpetelefoner og chatter
 5. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 6. Privat psykolog / psykiater