Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer. Mobbing kan skje både av barn og voksne. Denne artikkelen fokuserer på mobbing hos barn og unge.

Bilde: av Timothy Eberly på UnsplashFinn hjelpetilbud ved mobbing 

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne aktuelle hjelpetilbud ved mobbing der du bor.

 Se også: Pedagogiske støttetilbud

 

Viktig om å stoppe mobbing

Den viktigste aktøren for å stoppe mobbing er de ansatte ved skolen eller barnehagen hvor det skjer. Det er helt avgjørende at skoleledelsen er involverte i håndteringen av mobbeing, og at støtteappratet rundt blir brukt ved behov. Foreldre har også anledning til å kontakte mobbeombudet for råd og veiledning, mens Fylkesmannen kan involveres for å bedømme om skolen har brutt eller følgen loven i forhold til å sikre at det aktuelle barnet har fått nødvendig beskyttelse og hjelp.

 

Ressurs i arbeidet mot mobbing 

nullmobbing large gronn

 

Les mer om mobbing

  1. Hva er mobbing?
  2. Nyheter
  3. Portretter
  4. Videoer
  5. Bøker