Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Personlighetsforstyrrelser er psykiske lidelser preget av avvik i personligheten. Det er vanlig med lav og ustabil selvtillit, samt vanskeligheter i mellommenneskelige forhold. Disse problemene påvirker livskvaliteten og hvordan man fungerer i det daglige. Tilstanden manifesterer seg allerede i ungdomsårene og fortsetter til voksen alder.

 Finn hjelp for personlighetsforstyrrelser der du bor

Følgende tilbud kan være nyttige for mennesker med personlighetsforstyrrelser og deres nærmeste:

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Psykisk hjelp i kommunen
 3. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
 4. Aktivitetstilbud og møtesteder
 5. Hjelpetelefoner og chatter

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til:

 1. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper
 2. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 3. Onlineterapi
 4. Privat psykolog / psykiater

 

Les mer om personlighetsforstyrrelser

På de følgende sidene finner du mer informasjon om personlighetsforstyrrelser:

 1. Hva er en personlighetsforstyrrelse?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker