Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Rusproblemer og avhengighet refererer til overdreven bruk av alkohol eller andre rusmidler i den grad at det potensielt kan påvirke livet negativt. Avhengighet refererer til intenst fokus på å bruke et bestemt stoff, for eksempel alkohol eller narkotika, til det punktet at det tar en betydelig kontroll over livet deres. Her finner du hjelptilbud for rus og avhengighet.

Bilde: av Mikail Duran på UnsplashFinn fram til behandling, mestringstilbud og pårørendetilbud ved rus- og annen avhengighet. Dette inkluderer kommunale rustiltak, behandling i spesialisthelsetjenesten, og pårørendetilbud.

Finn hjelp for rus og avhengighet

 1. Kommunale rustilbud
 2. Rusbehandling
 3. Mestringstilbud
 4. Bruker- og pårørendetilbud ved ruslidelser
 5. Hjelpetelefoner / informasjon ved rusproblemer

Andre aktuelle hjelpetilbud

 1. Psykisk hjelp i kommunen
 2. Behandling i psykisk helsevern
 3. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
 4. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper
 5. Aktivitetstilbud og møtesteder
 6. Hjelpetelefoner og chatter
 7. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 8. Privat psykolog / psykiater

Les mer om rus og avhengighet

På de følgende sidene finner du mer informasjon om rus og avhengighet:

 1. Hva er rus og avhengighet?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker