Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Søvnprroblemer er mer enn å oppleve en natt med dårlig søvn. Hos noen mennesker er søvnproblemene til stede nesten hver natt. Slike problemer påvirker funksjonsnivået - både privat og på jobb. Søvnproblemer kan være en egen psykisk helserelatert diagnose, og er ofte del av et bilde hvor det også er til stede andre psykiske lidelser, blant annet angst- eller stemningslidelser, for å nevne noen.Finn hjelp til søvnmestring

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over hjelp ved søvnvansker der du bor.

 

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til:

  1. Psykisk hjelp i kommunen
  2. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
  3. Onlineterapi
  4. Privat psykolog / psykiater

 

Les mer om søvnproblemer

På de følgende sidene finner du mer informasjon om søvn og søvnproblemer:

  1. Hva vet vi om søvn og søvnproblemer?
  2. Nyheter
  3. Videoer
  4. Bøker