Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Spiseforstyrrelser er kjennetegnet av at tanker, følelser og atferd i overdreven grad er sentrert rundt mat, kropp og vekt. Dette skjer i en slik grad at disse bekymringene begrenser livsutfoldelsen og i betydelig grad svekker livskvaliteten..Finn hjelp for spiseforstyrrelser der du bor

Følgende tilbud kan være aktuelle for mennesker med spiseforstyrrelser eller deres nærmeste:

 1. Psykisk hjelp i kommunen
 2. Behandling i psykisk helsevern
 3. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse

Andre hjelpetilbud

Følgend tilbud kan også være nyttige å kjenne til:

 1. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper
 2. Aktivitetstilbud og møtesteder
 3. Hjelpetelefoner og chatter
 4. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 5. Onlineterapi
 6. Privat psykolog / psykiater
 7. Fysisk aktivitet og kosthold
 8. Stressmestring
 9. Søvnvansker

 

Les mer om spiseforstyrrelser

De vanligste formene for spiseforstyrrelser er overspisingslidelse, bulimi og anoreksi. På de følgende sidene finner du mer informasjon om spiseforstyrrelser:

 1. Hva er spiseforstyrrelser?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker