Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Traumelidelser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er psykiske lidelser som henger sammen med psykologiske traumer. Slike lidelser oppstår som en forsinket eller langvarig reaksjon på en stressende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av en uvanlig truende karakter.

 Finn hjelp for traumelidelser / PTSD der du bor

Følgende tilbud kan være nyttige for mennesker med traumelidelser og deres nærmeste:

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Privat psykolog / psykiater

 

Andre hjelpetilbud

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til:

 1. Vold i nære relasjoner
 2. Omsorgssvikt / bekymring for barn
 3. Seksuelle overgrep
 4. Psykisk hjelp i kommunen
 5. Hjelp for rusproblemer
 6. Bruker- og pårørendetilbud ved psykisk lidelse
 7. Mestringskurs og selvhjelpsgrupper
 8. Aktivitetstilbud og møtesteder
 9. Hjelpetelefoner og chatter
 10. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 11. Onlineterapi

 

Les mer om traumer

På de følgende sidene finner du mer informasjon om traumer og traumelidelser:

 1. Hva er traumer og traumelidelser?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker