Søk blant ulike typer

Problemområder

 

 

Vold og overgrep har mange uttrykk. Vold i hjemmet inkluderer fysisk, psykologisk, materiell og seksualisert vold. Å være utsatt for vold og overgrep er en viktig risikofaktor for å oppleve traumerelaterte lidelser eller andre psykiske lidelser, og det er svært viktig at voldsutsatte mennesker får hjelp til å få gjenopprettet trygghet, samt å få hjelp med psykologiske skadevirkninger.

 Finn hjelp ved vold og overgrep

Det finnes flere hjelpetilbud som kan være aktuelle for personer som er eller har vært utsatt for vold. Du finner en rekke av disse tilbudene på nettstedet dinutvei.no.

din utvei

Andre hjelpetilbud ved vold og overgrep

Følgende tilbud kan være nyttige for mennesker som er utsatt for vold, eller som sliter med ettervirkninger av overgrep:

 1. Vold i nære relasjoner
 2. Omsorgssvikt / bekymring for barn
 3. Seksuelle overgrep

Se også:

Følgende hjelpetilbud kan også være nyttige å kjenne til:

 1. Behandling i psykisk helsevern
 2. Psykisk hjelp i kommunen
 3. Hjelpetelefoner og chatter
 4. Diskusjonsforum og nettfellesskap
 5. Onlineterapi
 6. Privat psykolog / psykiater
 7. Hjelp ved søvnvansker

Les mer om vold

På de følgende sidene finner du mer informasjon om vold og aggresjon:

 1. Hva er vold?
 2. Nyheter
 3. Portretter
 4. Videoer
 5. Bøker