Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Boken omtales av forlaget på følgende måte:

Dette er en fagbok om utredning og tiltak på ulike nivåer for risikoutsatte sped- og småbarn og deres omsorgspersoner, enten det er foreldre eller fosterforeldre.For samfunnet medfører omsorgssvikt enorme sosialøkonomiske kostnader. For barnet har det store utviklingsmessige, helsemessige og sosiale konsekvenser både i barndommen og videre i livet. Derfor er det viktig å avdekke sviktende omsorgsbetingelser tidlig, og sette inn den hjelp som er nødvendig. Boken gir en stemme til de barna som er så små at de selv ikke kan fortelle hvordan de har det. Hvordan påvirkes sped- og småbarn av traumatiserende familieforhold og av å eksponeres for stress eller rus i fosterlivet? Forfatterne presenterer kunnskap om små barns utvikling og hva som fremmer og hemmer god utvikling. Den tar også for seg vurderinger knyttet til barns omsorgsbehov og foreldres omsorgskapasitet. I tillegg drøftes hva som må til for at risikoutsatte små barn kan vokse opp i egen familie og tiltak som omsorgsovertakelse og tilrettelegging når den daglige omsorgen for de minste overtas av det offentlige. 

«De minste barnas stemme» er skrevet for studenter som utdanner seg til å jobbe med de minste barna, og for fagpersoner som jobber med risikoutsatte sped- og småbarn innenfor sosial-, helse- og rettsvesenet. Den vil også kunne være nyttig for foster- og adoptivforeldre. 

Mette Sund Sjøvold og Kristin G. Furuholmen er begge psykologspesialister ved Aline poliklinikk i Barne- og familieetaten i Oslo kommune. De har i mange år jobbet med utredning og hjelp til sped- og småbarn i risiko og deres omsorgspersoner.

Annonse: Ark bokhandel

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les også

Flere bøker om foreldre og oppdragelse

Utrolige spedbarn

Boken Utrolige spedbarn er en unik veileder om spedbarnets første år som kan brukes av…
Foreldre og oppdragelse
Utrolige spedbarn