hjelptilhjelp banner

Undertittel: Tilknytning hos Winnicott, Bowlby, Stern, Schore og Fonagy.

Boken omtales av forlaget på følgende måte.Fra interaksjon til relasjon er en bok som presist og grundig introduserer de fem viktigste teoriene om hva tilknytning er, utviklet av henholdsvis Donald W. Winnicott, John Bowlby, Daniel N. Stern Allan N. Schore og Peter Fonagy. Samtidig kan den leses som en generell introduksjon til tilknytningsteorien.

Barns evne til tilknytning utvikles i første lever år. Denne utviklingen er avgjørende for hvordan barnet takler samspillet med familie, venner, kjærester og kolleger videre i livet, og for hvordan barnet senere selv håndterer rollen som mor eller far. En del barn får imidlertid tilknytningsproblemer allerede fra de er helt små.

Jo tidligere disse barna får den rette hjelpen, desto større er sjansen for å forebygge langvarige utviklingsforstyrrelser. 

Annonse: Ark bokhandel