facebook 

Hjelptilhjelp.no

Gjesteinnlegg

Siste gjesteinnlegg

5 råd til deg som har angst

Angstlidelser er vanlige og en høy andel av de som er rammet opplever at det er vanskelig å bli kvitt angsten. I dette innlegget deler psykolog Fredrik Lian sine fem beste råd mot et liv uten hemmende angst.
Gjesteinnlegg

Les gjesteinnlegg om psykisk helse

På hjelptilhjelp.no finner du gjesteinnlegg om en lang rekke temaer som ADHD, angst, autisme, depresjon, rusproblemer, personlighetsforstyrrelser, og mye mer. 

Her finner du våre siste gjesteinnlegg:

 

Angstlidelser er vanlige og en høy andel av de som er rammet opplever at det er vanskelig å bli kvitt angsten. I dette innlegget deler psykolog Fredrik Lian sine fem beste råd mot et liv uten hemmende angst. 

 Alle mennesker har et punkt der det blir "for mye", "batteriene er tomme" eller man "møter veggen". Man orker rett og slett ikke å måtte håndtere flere utfordringer eller krav i hverdagen. I psykologien kan vi omtale denne tilstanden som "å være utenfor sitt toleransevindu."

Jeg har kortvarig erfaring med psykiatrien, men den var til gjengjeld svært ødeleggende. Ansatte i hjelpeapparatet har ofte skremmende lite kunnskap om traumediagnoser som kompleks post-traumatisk stresslidelse (C-PTSD), dissosiativ identitetsforstyrrelse (DID), og uspesifisert dissosiativ lidelse (DDNOS). 

Så kom det øyeblikket da du, Angst, skulle ha en ekstra finger med i spillet. Du var jammen ikke nådig! Men du lærte meg noe, Angst. Du fikk meg til å innse at kroppen kanskje ikke er bygget for å gå på høygir 17 timer i døgnet, 7 dager i uka, selv om jeg tenker at det er da jeg fungerer best.

Livet mitt begynte å bli kaotisk, et første tegn på at noe ikke var som det skulle. Jeg var i slutten av tjue-årene da jeg ble syk, og dette var min første av til sammen tre innleggelser. Den første innleggelsen var tøff, men nødvendig. 

Det er så mange tanker og følelser når man står midt oppi dette. Og det er så mye sorg inne i bildet, som vi kanskje ikke er klar over, nettopp fordi vi ikke har tid til å kjenne på det!

Panikkangst er forbundet med svært ubehagelige kroppslige symptomer. Men er panikkangst farlig?

Depresjon blir sjelden kastet på deg over natten. Det er en snikende sykdom som utvikler seg over tid, gjerne over flere år.

Vi bøyer oss i støvet for forskning, vi heier på det til vi blir blå, men frem til den tid at det kommer en kur, så trur vi på hard jobbing, tilrettelegging og ubetinga kjærlighet!

Siden jeg var 6 år gammel ble jeg utsatt for både fysisk og psykisk vold på flere skoler. Det er utrolig vondt og sårt å bli utsatt for mobbing, slik jeg har opplevd det. Det livet jeg lever idag, hadde jeg aldri trodd skulle være mulig.

Selvskading er vanlig blant de med autisme. Det betyr at vi foreldre må håndtere dette i varierende grad. Og det er utrolig vanskelig å leve med. At barnet mitt skader seg selv er kanskje det verste jeg har opplevd i mitt liv.

Det er ikke rart at foreldre til barn med funksjonshemminger ofte utvikler egne somatiske lidelser. Belastningen på en familie som må forholde seg til så mange instanser og individer er formidabel. Du må lære deg å samarbeide på et høyt plan for at barna skal ha best mulig oppfølging.

Flere ganger føler jeg et intenst behov for å reise meg opp å peke på henne og skrike: “DET ER AKKURAT SÅNN DET ER!!!”

Det snakkes mye om hvordan det er å være pårørende til et sykt menneske. Om hvordan det er å se noen du er så glad i, forsvinne inn i sykdom. Men det som snakkes lite om er hvordan det er å vite at du skaper pårørende.

Som mamma til to barn med autisme er det en eneste måte vi kan være i parker. Det er ved hjelp av Vis Hensyn armbånd. 

En med Asperger syndrom må lære å satse på det sosiale. Hvis en ikke kommer ut i noe som helst sosialt liv, så blir det som om en skihopper blir stående på toppen av overrennet.

Det er mange oppfatningen om hvilke vansker en person med Asperger har, men hvordan oppleves dette spørsmålet av en som selv har diagnosen? Og hva opplever en person med Asperger selv at er de største styrkene? 

Hvis du vil hjelpe, så hjelp med å snakke med barna om de som ikke alltid klarer å reagere som normalt. Om at vennskap er enda viktigere å gi til de som ikke alltid ser ut til å få det til. Og at kommentarer og spørsmål kan vente til dere er utenfor hørselsvidde til dem det gjelder.

Som treåring snek jeg meg ut midt på natten og løp til stranda for å bade. Siden har svømming vært den beste ADHD-medisinen for meg. 

Helt siden jeg fikk diagnosen Asperger syndrom for over 9 år siden som 59 åring, har jeg prøvd å finne ut hva som er egentlig problemet med å ha Asperger syndom. Dette gjelder først og fremst meg selv, men også hos andre voksne med diagnosen.

Psykiske vansker kan være tunge å bære. Av og til kan angsten og depresjonen skylle over deg som en tsunami. Av og til er omstendighetene langt ifra ideelle. Da er det lett å drukne i vanskene. 

Det har lenge vært liten kunnskap om voksne med Asperger syndrom, og det er mange fordommer imot mennesker med denne diagnosen. Noen mennesker med Asperger er åpne om dette, mens andre er mer lukket. Hva er det egentlig som spiller inn i hvorfor noen med Asperger syndrom så åpne, mens andre ikke er det?

Man skulle kanskje tro at en person med Asperger ville trives bedre i fellesskap med personer med samme diagnose enn ilag med personer uten diagnosen. Men så enkelt er det nok ikke. Det ser ut til personlighet og interesser har større betydning for hvor god "match" man opplever med de andre.

Den forskjellen på meg med Asperger syndrom og et nevrotypisk menneske kommer nok mest til uttrykk i hvordan jeg ser på vennskap og hvordan jeg fungerer i nære relasjoner.

Mange med Asperger syndrom har et problematisk forhold til mat. Noen mangler sult- og metthetsfølelse, og spiser av fornuft eller til bestemte tider. For andre kan nettopp symptomer på spiseforstyrrelse være starten på at man oppdager en underliggende autismespekterforstyrrelse.

Vi tar på oss brillene våre. Autismebrillene gjør det lettere for oss å se verden slik den ser ut for deg. Noen ganger glemmer mamma å ta på seg brillene.

Ordene ringer i ørene mine. Der er de, disse ordene som nesten ikke er til å holde ut.

Det er ingen tvil om at AS mennesker har humor og noen har også selvironi. Humoren kan allikevel være noe særegent. Barn og til dels ungdom kan noen ganger ha vanskeligheter med å forstå visse former for humor, også ironi.

Flere med Asperger syndrom (AS) har fått en relativ god utdannelse, men de påstår at de ikke fungerer i en jobbsituasjon med andre mennesker. I noen tilfeller har de kanskje tatt feil utdannelse, men ofte er det sosiale rundt arbeidsplassen, og det sosiale tilknytting til arbeide de utfører som har resultert i problemer.

Mange av de som blir henvist til BUP får ikke hjelp, de får beskjed om at de ikke er syke nok, at problemene deres ikke er store nok. Andre slipper til i BUP, men får beskjed om at de er "for syke."

Annonse

Les flere gjesteinnlegg

Den avvikende blikkontakten hos en med Asperger syndrom

Snakker du med en person som har Asperger syndrom, får du gjerne begrenset blikkrespons og dette kan oppleves som avvisende eller som likegyldighet. I dette innlegget skriver kvinnen bak bloggen Aspergerinformator om denne avvikende blikkontakten, og om noen…
Gjesteinnlegg

Bipolar for dummies

Bipolar lidelse er en stemningslidelse som kjennetegnes av svingninger mellom å være…
Gjesteinnlegg

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter