Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Hvordan kan man forstå angst? Disse to tegningene er laget av Jan Pettersen for 25 år siden og gir en fin illustrasjon om hvordan angst kan forstås - og om hvordan åpenhet kan være veien til et liv hvor angsten mister grepet.

Tegningene er gjengitt på hjelptilhjelp.no med tillatelse fra tegneren. Jan Pettersen som kommer fra Melhus forteller følgende om teningene:På tegning til venstre ser vi en sky over flasken. Skyen blir mer og mer til ei maske som vi legger over for å unngå å forholde oss til vår indre virkelighet.

Verden inni skyen utvikles til en dysfunksjonell tilværelse for den det angår, og omgivelsene rundt denne.

Mange vet at de lever i en fordekt tilværelse, men makter ikke å gjøre noe med det å måtte møte virkeligheten i ens eget liv, mens andre ikke er i stand til å se at de er fanger oppi skyen, men alle utvikler de skyen mer og mer slik at de kan få fred fra uroen som banker på, innenfra.

Hva sier tegning nr. 1?

Jo, den beskriver en som har fått undertrygt sitt følelsesliv på en eller andre måter fra barnsben av. Mye av barndommen er glemt, og så godt gjemt i sinnet at det kort og godt er borte, for en tid. Husker bare små glimt av gode hendelser, og noe annet.

Hvorfor skal vi grave i "verkebyllene" spør mange. Grunnen skisseres i tegning nr.2.

Når vi holder ting inni oss som egentlig skulle ha vært sluppet ut, opparbeides et trykk inni kroppen som slår veldig uheldig ut på den psykiske og fysiske helsa vår. Etter hvert opparbeides det så sterke automatiske lås, at vi ikke er i stand til å løse opp disse låsene alene lenger.

Da begynner en annen tilværelse, og vi glir mer og mer inn i en sterkere dysfunksjonell tilstand som for å holde trykket på plass.

 

En vond og tragisk sirkel

Det er her rusmisbruk og andre former for flukt fra virkeligheten tar ekstra godt tak. Også psykopatiske trekk og adferdsvansker av andre arter får sin grobunn, og låses her.

Vi er nå inne i et mønster der vi ikke ser farene, eller fornekter å se på problemstillingen. Nå er vi inne i en verden der de andre bare ”snakker tull”, og vi fornekter alt, med alle midler. Etter kort tid i denne verden må "fluktdosene" forsterkes, og en veldig vond og tragisk sirkel er i gang.

Nå starter det å slå riktig hardt ut over psyken og fysikken til den dysfunksjonelle, og vi leser daglig i aviser og ser i media følgene av overdreven adferd. Bruken av følelsene i oss blir også brukt i en annen sammenheng/form hos en med slik adferd.

 

"Feil" bruk av følelser

Jeg skal nå prøve å billedliggjøre feil bruk av følelser.

Når gråten er på vei opp, da kommer sinne isteden og sperrer av den naturlige utladingsprosessen som skulle ha funnet sted der og da, og lastene blir bare større.

Hos kvinner er det som oftest motsatt. Når sinne er på tur opp hos dem, da kommer gråten og sperrer av for den naturlig utlading/reaksjonsprosessen kroppen har satt i gang.

Ta følelser på alvor, for de er primærmotoren i vårt liv og påvirker direkte vår psykiske og fysiske helse.

Stadig søk etter spenning, mobbing, innesluttethet, følelse av at en er uerstattelig, dømmende karakter overfor andre er noen sterke indikasjoner på at en lever sitt liv oppi ”skyen” over flasken, og ikke er i kontakt med sitt eget følelsesliv (inni flasken).

Dysfunkjonelle finner likesinnede partnere i større grad enn andre, selv om det utad ikke kan se slik ut, for de er mer på vakt nå de finner en make.

 

- Tekst og bilde Jan Pettersen

Les også

Les flere innlegg fra gjesteforfattere

Gjesteinnlegg

Er du en dårlig mor?

Velkommen til annerledeshuset der vi gir litt blaffen i alt som er “pålagt” fra…
Gjesteinnlegg

Godt nytt år!

Så er januar her igjen. Et år er lagt bak oss. Hvis du sliter med depresjon var kanskje…