Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

GJESTEINNLEGG: Utredning av Asperger syndrom hos voksne tar for mye sikte på hva som virker normalt enn det som ligger dypere hos en person, altså det skjulte. Men problemene for en slik person kan ligge på et helt annet plan, blant annet å finne balanse mellom familien og en eventell jobb, og det vil gå utover det ene eller det andre, noe som kan være krevende for noen og enhver.

Bilde: av Nonsap Visuals på UnsplashDette er noe av det som kommer fram i et nytt gjesteinnlegg av Gustav Koi. Her kan du lese hele innlegget.

Han skriver:

Jeg har registrert i den senere tid at flere har vanskelig for å bli utredet, og få en Asperger syndrom-diagnose for voksne menn og kvinner.

Det kan være flere grunner til det selvfølgelig, men det som går igjen er at den offentlige utredelse, da først og fremst DPS, på noen steder tar for mye sikte på hva som såkalt fungerer, eller hva som virker normalt, enn det som ligger dypere hos en person, altså det skjulte.

 

- Du kan ikke ha Asperger syndrom

Mange som prøver fortvilt å hjelpe sin ektefelle eller samboer blir frustrert når de blir avist, eller når de får beskjed om at du kan ikke ha Asperger etter bare snaut en time.

Nå ser jeg for min del det ikke slik at alle som tror de har en autismetilstand, eller Asperger syndrom, og som kommer inn til en utredning, skal gjennomføre alle verdens tester, vende på alle steiner, og ha den holdning at de må for all del finne grunner for å gi vedkommende en diagnose.

Det jeg allikevel ser at voksne som som kommer inn til en utredning og som virker «høyt fungerende», ja kanskje svært oppegående, blir ikke prioritert godt nok, siden de ser og virker såkalt normale etter en kort til med observasjon av vedkommende.

Det som fortsatt da overrasker meg er at det er visse trekk som utrederne lett kan legge for mye vekt på som er, tilsynelatende god kommunikasjon, god øyekontakt , og bra mimikk.

De med god kommunikasjon kan jeg til en viss grad forstå, siden det kan komme under et av hovedkriteriet, nemlig: manglende, eller begrenset sosial (emosjonelt) samspill.

 

Problemet ligger på et annet plan

Men for en voksen person som har kanskje familie, kan ha lært seg en god del på hvordan han kan kommunisere.

Men problemene for en slik person kan ligge på et helt annet plan, blant annet å finne balanse mellom familien og en eventell jobb, og det vil gå utover det ene eller det andre, noe som kan være krevende for noen og enhver.

De med Asperger syndrom trenger mye pusterom og hvile for seg selv for å hente seg inn igjen. Siden de fleste er pliktoppfyllende så tar dette mye energi, noe som kanskje ikke andre ser så godt.

Først og fremst er det de aller nærmeste som merker dette på forskjellige måter.

 

Manglende innsikt og manglende prioritering

Etter at jeg har snakket med noen som jobber i helsetjenesten på dette området, så innrømmer de jeg har snakket med, at det kan være flere grunner til at utredningen blir stoppet etter en kort tid.

Bildet: Gustav Koi

En av grunnene kan kan være at på noen steder er flere nye og unge psykologer som mangler fartstid i helsetjenesten for å ha nødvendig innsikt i forhold til personer med Asperger syndrom. For det andre, de må konsentrere seg om de som tydelig viser at de har problemer for at de skal fortsatt få videre hjelp.

Ei ung men voksen dame fikk avslag på utredning, fordi hun ikke var syk nok. Asperger syndrom er ingen sykdom, men en tilstand, men ofte får mange, særlig jenter mange plager i kjølevannet av å ha Asperger syndrom.

 

En vanske som ofte blir synlig i parforhold

Personligheten spiller inn også på hvordan hver enkelt kan takle denne merkverdige tilstanden som Asperger syndrom er.

Noen voksne som kanskje bor alene, føler at de egentlig ikke trenger noen diagnose, siden de hverken plages med depresjon eller angst, eller det kan faktisk også være uvitenhet om diagnosen.

Det er ofte partneren, særlig kvinnen, som registrer at noe ikke fungerer som det skal mellom dem.

De tar også ofte initiativ til å finne ut hvordan han kan få hjelp, ofte gjennom sosiale medier.

Les mer:

 

- Skrevet av Gustav Koi, forfatter og formidler.

Les også

Les flere innlegg fra gjesteforfattere