Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

GJESTEINNLEGG: En stor gruppe mennesker står i fare for å få dårlige psykiske helse nå i Koronakrisen. Hva kan vi gjøre for de som bor alene og får lite sosial omgang med mennesker? Hva kan vi gjøre for de sårbare barna nå som skolen er stengt? 

Bilde: av Sasha Freemind på UnsplashDette er noen av perspektivene som kommer fram i et gjesteinnlegg fra Kristian Holm Carlsen, som jobber ved organisasjonen Football for Kids. Han skriver videre:

Det er fort gjort både å krisemaksimere eller å glemme avgjørende faktorer i den krisen vi er i nå.

Derfor understreker jeg at jeg representerer en enkeltperson og ser krisen fra det perspektivet.

Uansett går informasjonen fra myndighetene ut på å unngå at sykehusene kollapser. Det er viktig, men vil den psykiske helsetjenesten holde tritt?

Mange har vært urolige for utviklene i nordboeres psykiske helse de siste 10-20 år. I forlengelsen av dette vet vi at koronakrisen medfører 2-3 umiddelbare konsekvenser for mange.

Folk mister jobben og de sliter med å betale regningene sine. I tillegg vil de som bor alene få lite sosial omgang med mennesker. De som opplever alle tre konsekvensene er en særdeles utsatt gruppe.

Blir det satt inn nok økonomiske og psykologiske tiltak for denne gruppen?

Myndighetene har allerede gjort mye for å løse denne krisen. Dessuten kommer de trolig med flere redningspakker, som for eksempel å dekke faste utgifter til næringslivet. Kunne det også vært et alternativ at staten betaler husleien for arbeidsløse uten egenkapital? Med dagens teknologi bør det være mulig å finne ut hvem dette gjelder. De fleste arbeidstakere har heldigvis fortsatt en jobb, og de trenger ikke penger fra staten.

Videre kan det kanskje være et godt forebyggende tiltak mot dårlig helse og personlig sammenbrudd at noen ringer til de som sitter alene uten jobb og penger.

Det stresset de opplever er vanskelig å forestille seg, og mange vil trolig ikke håndtere det på en konstruktiv måte. Erfaringene fra den norske kirke er at det å ringe utsatte personer har stor effekt. Her kan det også være mulig å slå to fluer i en smekk, ved å omskolere og å benytte ferdighetene til de som har mistet jobben.

I tillegg til en stor og sammensatt gruppe voksne mennesker som står i fare for å få dårligere psykiske helse, har vi mange utsatte barn og ungdom.

Jeg følger selv opp en gruppe som ser ut til å takle hjemmeskole dårlig. Effekten vet vi ikke enda, men hjemmeskole kan fungere bedre, dårligere eller like godt. En mulig fare er at hjemmeskole skaper enda større ulikheter mellom de flinke og de som sliter. Blir effekten bedre kan de muligens være en indikasjon på dårlige skolemiljø.

Mer avgjørende enn selve skoleprestasjonene er det faktum at mange barn opplever forferdelige ting hjemme. Dette er alkohol, narkotika, omsorgssvikt, vold, skjenn etc.

”Helgene var det vanskeligste, men det som holdt han oppe, var tanken på lærerens smil når de møttes i gangen mandag morgen” (Grete L. Moen, barnevernspedagog og familieterapeut. I: Utdanning nr. 5/10.mars 2017).

Hva kan vi gjøre for disse barna nå som skolen er stengt? Vil det å ringe til utsatte familier og barn ha en effekt? I tilfelle, hvem skal gjøre det?

Kontaktlæreren deres har ikke alltid kapasitet da det krever mye arbeid å legge om undervisningen totalt.

Igjen kan vi kanskje omstille og å bruke tilgjengelig menneskelige ressursene der det er mest behov for dem.

- Skrevet av Kristian Holm Carlsen

Les også

Les flere innlegg fra gjesteforfattere

Gjesteinnlegg

Så mange dager...

Kalenderen skifter snart til ett nytt år. Blanke ark i boka. Ark som skal fylles med noe.…
Gjesteinnlegg

Vendepunkt

Når man har slitt veldig tungt psykisk kan det føles overraskende når man ikke lenger…
Gjesteinnlegg

- Du er ikke diagnosen din

Når en «diagnose» blir hva vi ER, setter vi begrensninger på vårt liv! Dette skriver…