Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Det virker som om det er viktigere å kunne si at vi har kartlagt og vurdert, heller enn å faktisk forsøke å forstå og gjøre noe med den desperasjonen pasientene sitter med.

Bilde: av Curtis MacNewton på UnsplashDette skriver psykolog Martin Farstad i et innlegg i Klassekampen som omhandler psykisk helsevern, og det arbeidet som der gjøres i møte med selvmordsnære pasienter. 

 

Medias framstilling

Bakgrunnen for saken er at NRK nylig har hatt fokus på gjentatte lovbrudd i møte med mennesker i psykisk helsevern som har endt opp med å ta livet sitt. Farstad skriver:

Behandlingen omtales som uforsvarlig, og vinklingen er at feilene bidrar til denne dystre statistikken.

 

Tiden under press

Han fortsetter:

Remedien er som alltid klar - bedre kartlegging, mer presise vurderinger, og større krav til rapportering og dokumentasjon.

Problemet er like åpenbart - nedbygging av psykisk helsevern, og større krav til dokumentasjon og rapportering, gjør at vår viktigste ressurs for å kunne redusere antall selvmord er under et enormt press, nemlig tid.

 

Pålagt å gjøre det vi vet ikke virker

Han skriver også noe som er innlysende, men underkommunisert - nemlig at det ikke er mulig å forutsi hvem som kommer til å ta livet sitt.

All forskning bekrefter dette, skriver han. - Alle risikofaktorer vi bruker for å spå fremtiden, predikerer nærmest ingenting.

At selvmord ikke kan forutses er noe som vi som samfunn synes å ikke klare å forholde oss til, ifølge psykologen, som skriver:

Vi pålegger heller behandlere å bruke tiden på tiltak vi vet ikke fungerer. Paradokset: samfunnets gode intensjoner om å hjelpe gjør at hjelpen blir dårligere.

 

Savner tillit

Psykolog Martin Farstad tegner et dystert bilde av et psykisk helsevern under nedbygging, som kombinert med et økende skjemavelde innenfor det samme systemet, til syvende og sist går ut over pasientene. 

Jeg trenger tid og rom for å vise at jeg mener alvor når jeg ønsker å bli med der det er mørkest. For å vise at jeg lar meg berøre. For å vise at jeg er opptatt av hvem du er, også når du er på ditt mest sårbare - når døden framstår som et bedre alternativ enn det å leve videre.

For å kunne gi god psykisk helsehjelp etterlyser psykologen at ansatte i psykisk helsevern blir møtt mindre (fra myndigheter og overordnede sin side) med pålegg, rapportering og dokumentasjonskrav, og at de blir møtt med mer tillit. 

Stol på at jeg bruker tiden min godt - ikke kast den bort med pålegg vi vet ikke virker.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet

Hjelpeapparatet

Barn må få hjelp tidlig

Når barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og…