Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Når barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og depresjoner.

Dette skriver Wendy Nilsen, Postdoktor ved Folkehelseinstituttet og seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA), og Anne Kjeldsen, postdoktor ved Folkehelseinstituttet, i en kronikk på nrk.no.De skriver videre:

Forvarsler til psykiske problemer kommer tidlig – faktisk allerede når barna er halvannet år gamle. Tar vi tak i utfordringene på et tidlig stadium, kan vi bidra til et godt liv for flere. Samfunnet vil i tillegg spare penger.

 

Skeivutvikling kan påvises tidlig

De forteller at de fleste aksepterer at oppveksten vår er med på å prege oss på godt og vondt, men likevel at det er krevende å få kunnskap om de virkelig lange linjene. Derfor er forskning som går over lang tid viktig, poengterer forskerne.

Nilsen og Kjeldsen viser her til egne forskningsfunn:

Funn fra Trivsel og oppvekst (TOPP)-studien ved Folkehelseinstituttet gir holdepunkter for å si at trøblete utviklingsforløp kan påvises svært tidlig i livet.

Allerede ved halvannet års alder kan vi, ved å fange opp barnets atferd og forhold ved familien, oppdage de som står i fare for å få vedvarende atferdsvansker og depresjon gjennom barne- og ungdomsårene.

 

Mye er fremdeles uklart

Forskerne viser både til hvordan belastninger i miljøet og genetisk sårbarhet, som f.eks skyhet og vansker med emosjonell regulering, samvirker til å skape f.eks spiseproblemer, angst, depresjon, atferdsvansker og sosial kompetanse i både barndomstid og ungdomstid.

Men selv om vi vet mye om hvordan slike forhold henger sammen med negative utfall, så poengterer også forskerne at det trengs mer forskning for å finne ut hvilke årsaksforhold som betyr mest for at utfallet kan bli så forskjellig.

 

Behov for tidlig innsats

Forskerne viser til at det i Norge tross alt er et velferdssystem med mange gode tjenester.

Samtidig etterlyser de en større satsning på tidlig innsats for sårbare barn og unge. De avslutter kronikken med følgende oppfordring:

Vi vender oss til alle dere som skal drive valgkamp i høst: Fokuser på tidlig innsats! 

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet