Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Youwell er en sikker dataplattform som gjør det mulig å teste ut psykologiske intervensjoner i et digitalt format. Plattformen har blitt utprøvd i ulike helseforetak og gir så langt lovende resultater.

Bilde: Youwell.noDette er noe av det som kommer fram i et intervju som hjelptilhjelp.no har hatt med Jonny Klemetsen som er leder av Youwell AS. 

 

En ny digital plattform

Youwell er en sikker dataplattform for kunne lage og spre terapeut-veiledete eller selv-veiledete psykologiske intervensjoner, forteller Klemetsen.

Han legger til:

Youwell gir psykologer og annet helsepersonell mulighet til å kunne tilpasse behandlingsprogrammet til den hjelpetrengende, kunne følge med i hva den hjelpetrengende utfører av oppgaver i hverdagen og kunne følge opp og samhandle med den hjelpetrengende i realtid ved hjelp av meldingsutveksling og video.

 

Depresjon, ADHD, og atferdsvansker

Gjennom plattformen prøves ut ulike tiltak rettet imot pasienter. Jonny Klemetsen forteller:

Vi kjører en klinisk utprøving av et behandlingsprogram for restdepresjon utviklet av Universitetet i Bergen (UiB) og Haukeland Universitetessykehus (HUS). Så langt er resultatene lovende blant de 50 pasientene som deltar og målet er å spre behandlingen dersom resultatene holder seg.

UiB og HUS har også utviklet et behandlingsprogram for voksne med ADHD. Den kliniske testen håper vi kommer i gang før sommeren, utdyper Klemetsen. I tillegg har UiB og HUS utviklet et digitalt program for psykososial støtte til kvinner som har vært behandlet for gynekologisk kreft. Det skal også testes ut til høsten i år.

Til sist har vi sammen med Helse Fonna utviklet et digitalt program for atferdstrening for unge med atferdsvansker. Programmet er basert på Jed Baker sitt treningsprogram og bruker blant annet video for veiledning i god atferd. Det er testet ut i Karmøy, Suldal og Tysvær.

Tilbakemeldingen fra denne uttestingen er meget gode og vi håper at vi kan tilby dette i Norge til høsten i år.

 

Gjør det mulig å teste ut digitale verktøy

Klemetsen forteller også om bakgrunnen for at denne digitale plattformen ble utviklet.

Youwell-plattformen er utviklet som neste generasjons teknologi basert på erfaringer og forskning fra Norge og internasjonalt der flere og flere behandlinger flyttes fra ansikt-til-ansikt formatet til nett.

Han forteller også at plattformen er nødvendig for å gjennomføre klinisk utprøving av digitale verktøy i behandling av psykiske plager og diagnoser. Den gjør at man raskt kan teste ut nye digitale behandlingsprogram innen psykisk helse.

Youwell-plattformen skal sikre større grad av effektivitet i behandling og øke motivasjonen til å gjennomføre behandlingen. Det er derfor lagt vekt på gode brukeropplevelser og stor grad av opplevd interaksjon med terapeut og psykolog.

 

Eksempler

min adhd youwellrestdep youwell

Bilder: Skjermdump fra noen av programmene

 

Samarbeid med Helse Bergen

Vi spør gründeren om samarbeidet med Helse Bergen i utprøvingen av teknologien. Jonny Klemetsen forteller:

Vi kom i kontakt med psykologspesialist og forsker Tine Nordgren i 2015. Tine ledet etableringen av emeistring og er nå forskningsleder for klinikken. Da vi traff henne planla hun å søke finansiering fra Norges Forskningsråd sin utlysning av midler for å etablere IKT Fyrtårnprosjekt innen helse. Vi deltok i søknadsprosessen og våren 2016 ble vi tildelt midler til et 5 ½ årig forskningsprosjekt på bruk av IKT i behandling av psykiske lidelser.

Dette prosjektet fikk navnet INTROMAT (INTROducing Mental health through Adaptive Technolog) der ambisjonen var å forbedre folkehelsen med bruk av innovativ teknologi og psykologiske behandling.

Vi har gjennom disse årene utviklet en teknologi som gjør det veldig raskt å lage digitale behandlings- og treningsprogram for psykisk helse, legger Klemetsen til.

Det gjør at dyktige fagpersoner kan ta i bruk vår plattform og lage digitale behandlings- og treningsprogram uten å kunne noen om teknologi. Vi kan lage mobile app innenfor rammen 3-4 uker der det tidligere gjerne tok 6-12 måneder. og i tillegg krever omfattende sikkerhetsrevisjon for å oppfylle pasient- og personlovgiving.

 

 

Effektivisering av behandling

- Hva håper du at Youwell på sikt vil føre til for mennesker med ulike psykiske problemer?

Klemetsen forteller:

Vi er ganske sikker på at digitale treningsprogram kombinert med psykologassistanse vil kunne effektivisere behandling av psykiske lidelser. Det skjer i form av at psykologene kan behandle flere pasienter og at flere pasienter gjennomfører behandlingsopplegget.

Han viser til erfaring fra emeistring.no som tyder på at man kan behandle 3-4 ganger flere, og at de som gjennomfører behandlingen har effekter tilsvarende det en ser i ansikt-til-ansikt behandling.

Vi tror vår dataplattform vil fremme bruk av løsningen og dermed oppnå enda bedre resultater pga vårt fokus på å skape gode pasientopplevelser.

 

Retter seg imot helsepersonell og skoler

- Hvem er det dere per idag primært ønsker å nå ut til? 

Jonny Klemetsen forteller:

Vi har i dag en dataplattform som kan tas i bruk av helsepersonell som ønsker å tilby psykologiassisterte digitale behandlingsprogram. Vi har også en plattform psykologer kan ta i bruk for å følge opp pasientene på en bedre måte mellom hver konsultasjon eller gjennom e-konsultasjoner.

Han legger til at dette kan være helsepersonell innen helseforetak, kommunal helsetjeneste, skoler og private helsetjenester.

 

Vil du vite mer?

Besøk Youwell.no her

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet