Det er en propp i apparatet som gjør at pasienter med lettere og moderate psykiske lidelser, ikke sjelden utløst av livskriser, ikke kommer i behandling, eller må vente i månedsvis.

Bilde: av Riccardo Mion på UnsplashDette skriver psykiater Ole Idar Kvelvane i et innlegg på bt.no.

Til vanlig jobber jeg som privatpraktiserende psykiater uten avtale med det offentlige. Det som fungerer, er den somatiske delen av helsevesenet.

Når jeg som fastlegevikar har henvist pasienten dit, har det tatt kort tid før jeg og pasienten har fått svar på når sistnevnte er kalt inn til time. Av og til er det flere måneders ventetid, men det har jeg full forståelse for.

Han fortsetter:

Det som derimot ikke fungerer i helsevesenet, er psykiatrien, og da i særdeleshet poliklinikkene, eller DPS-ene.

Samtlige henvisninger som jeg har sendt dit, både til DPS-er og til psykologer/psykiatere med avtale, har jeg fått i retur med en mer eller mindre standardisert begrunnelse: «Vi kan ikke se at pasienten har en psykisk lidelse som oppfyller kravene til helsehjelp ifølge pasientrettighetsloven». Noe i den duren.

I innlegget påpeker han videre at man stadig hører at flere fastleger har sluttet eller vurderer å gjøre det som følge av at påkjenningen i det lange løp blir for stor, og han etterlyser handling for å bedre denne situasjonen

Blant annet nevner han at takstordningen til legene idag er for lite fleksibel, og han etterlyser en egen takst for henvisninger til DPS-ene - noe han mener vil kunne bidra til bedre og mer grundige henvisninger.

I tillegg skriver han:

Hva med å invitere henvisende fastlege til inntaksmøtet på DPS, slik at han/hun kan komme med supplerende opplysninger ved hjelp av telefonens høyttalerfunksjon?

Her kan du lese hele innlegget

 

Kilde