facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om psykisk helse


Helseminister Bernt Høie forteller til NRK at kapasiteten innen psykisk helse er for dårlig. Regjeringen har som et viktig satsningsområde å bygge ut kapasiteten innenfor psykisk helse og rus, og det er spesielt utbygging i kommunen regjeringen vil satse på.

 
Dette forteller Bernt Høie i et intervju med NRK. Høie forteller at kapasiteten innenfor psykisk helsevern i Norge er for dårlig.

Han forteller at utbygging av psykiske helsetjenester og rustilbud er et viktig satsningsområde for regjeringen, og at det beste er at det er de kommunale tjenestene som bygges ut.Det beste ville vært om mennesker får hjelp for sine psykiske helseutfordringer så tidlig at man slipper å bli innlagt i spesialistbehandling.

Det handler om å bygge ut kapasiteten totalt sett, forteller Høie til NRK.

Det er spesielt i kommunene at denne regjeringen har planer om å bygge ut.

Høie nevner blant annet at det er satt av midler til å få ansatt flere psykologer i kommunene. 

 Kilde:

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Annonse

Les mer om hjelpeapparatet

Barn må få hjelp tidlig

Når barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og…
Hjelpeapparatet

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13160 abonnenter