Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterHelseminister Høie svarer på studenters spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for studenters psykiske helse.

 

 

Video: NRK.no

 

Vil jobbe for større åpenhet om psykisk helse

Bent Høie forteller at det er viktig å jobbe for at de som har psykiske helseutfordringer i større grad selv søker hjelp for problemene, og at hjelpeapparatet er utbygd på en slik måte at det er lav terskel for å få hjelp. 

- Vi må bygge ned barrierer inne i oss selv og i samfunnet om å være åpen om psykiske helseutfordringer, og så må vi bygge ned barrierene for at faktisk skal være hjelp å få, forteller Høie.

I tillegg oppfordrer helseministeren til at vi blir bedre på å ta ansvar for hverandre. Han oppfordrer medstudenter til å være oppmerksomme og på å "se" når noen er ensomme.

 

Må være et reelt lavterskeltilbud for psykiske helseutfordringer

Bent Høie sier at regjeringen har en plan også for hvordan studentene skal få bedre psykisk helse:

 

- Dette vil vi gjøre gjennom en todelt strategi, for det første å jobbe for mer åpenhet om psykisk helse, og for det andre å bygge opp lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse. 

Helseministeren lover mer penger til kommunene i årene som kommer for å bygge ut det psykiske helsetilbudet. I tillegg skal det legges fram en egen stortingsmelding om primærhelsetjenesten. I denne vil det også inngå en strategi for hvordan man kan bygge opp lavterskeltilbudet.

- Det må være like enkelt å få hjelp for en begynnende psykisk helseutfordring som det er å gå til fastlegen hvis du merker at du f.eks begynner å få vondt i foten.

 

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…