Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Helseminister Høie svarer på studenters spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for studenters psykiske helse.

  

Video: NRK.no

 

Vil jobbe for større åpenhet om psykisk helse

Bent Høie forteller at det er viktig å jobbe for at de som har psykiske helseutfordringer i større grad selv søker hjelp for problemene, og at hjelpeapparatet er utbygd på en slik måte at det er lav terskel for å få hjelp. 

- Vi må bygge ned barrierer inne i oss selv og i samfunnet om å være åpen om psykiske helseutfordringer, og så må vi bygge ned barrierene for at faktisk skal være hjelp å få, forteller Høie.

I tillegg oppfordrer helseministeren til at vi blir bedre på å ta ansvar for hverandre. Han oppfordrer medstudenter til å være oppmerksomme og på å "se" når noen er ensomme.

 

Må være et reelt lavterskeltilbud for psykiske helseutfordringer

Bent Høie sier at regjeringen har en plan også for hvordan studentene skal få bedre psykisk helse:

 

- Dette vil vi gjøre gjennom en todelt strategi, for det første å jobbe for mer åpenhet om psykisk helse, og for det andre å bygge opp lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse. 

Helseministeren lover mer penger til kommunene i årene som kommer for å bygge ut det psykiske helsetilbudet. I tillegg skal det legges fram en egen stortingsmelding om primærhelsetjenesten. I denne vil det også inngå en strategi for hvordan man kan bygge opp lavterskeltilbudet.

- Det må være like enkelt å få hjelp for en begynnende psykisk helseutfordring som det er å gå til fastlegen hvis du merker at du f.eks begynner å få vondt i foten.

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet