hjelptilhjelp banner

Helseminister Høie svarer på studenters spørsmål om hva regjeringen vil gjøre for studenters psykiske helse.

  

Video: NRK.no

 

Vil jobbe for større åpenhet om psykisk helse

Bent Høie forteller at det er viktig å jobbe for at de som har psykiske helseutfordringer i større grad selv søker hjelp for problemene, og at hjelpeapparatet er utbygd på en slik måte at det er lav terskel for å få hjelp. 

- Vi må bygge ned barrierer inne i oss selv og i samfunnet om å være åpen om psykiske helseutfordringer, og så må vi bygge ned barrierene for at faktisk skal være hjelp å få, forteller Høie.

I tillegg oppfordrer helseministeren til at vi blir bedre på å ta ansvar for hverandre. Han oppfordrer medstudenter til å være oppmerksomme og på å "se" når noen er ensomme.

 

Må være et reelt lavterskeltilbud for psykiske helseutfordringer

Bent Høie sier at regjeringen har en plan også for hvordan studentene skal få bedre psykisk helse:

 

- Dette vil vi gjøre gjennom en todelt strategi, for det første å jobbe for mer åpenhet om psykisk helse, og for det andre å bygge opp lavterskeltilbudet innenfor psykisk helse. 

Helseministeren lover mer penger til kommunene i årene som kommer for å bygge ut det psykiske helsetilbudet. I tillegg skal det legges fram en egen stortingsmelding om primærhelsetjenesten. I denne vil det også inngå en strategi for hvordan man kan bygge opp lavterskeltilbudet.

- Det må være like enkelt å få hjelp for en begynnende psykisk helseutfordring som det er å gå til fastlegen hvis du merker at du f.eks begynner å få vondt i foten.

 

Kilde:

Videoer om hjelpetilbud

Les mer om hjelpeapparatet

Hjelpeapparatet

Barn må få hjelp tidlig

Når barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og…