Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterTilskuddsordningen med psykologer i kommunehelsetjenesten har bidratt til bedre hjelp for pasienter, økt samarbeid og flere psykologårsverk i kommunene.

Det viser evalueringer som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og SINTEF har gjennomført på vegne av Helsedirektoratet ifølge Dagens Medisin.

 

Bedre kvalitet med kommunepsykolog

Dagens Medisin skriver:

Modellutprøving av «psykologer i kommunehelsetjenesten» har i stor grad bidratt til økning av antall psykologårsverk i kommunen. Overordnet har kvaliteten på tjenestene blitt bedre, og terskelen for å søke psykologhjelp er blitt lavere, skriver Helsedirektoratet og viser til at ventetiden er på 3 uker mot cirka 12 uker i psykisk helsevern.

Rapporten viser også at det har blitt økt grad av samarbeid mellom ulike kommunale instanser og fagfolk.

Avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet forteller at tilskuddsordningen har gitt økt rekruttering av psykologer i kommunene og at hjelpen er blitt bedre.

Det er veldig positivt, som undersøkelsen viser, at psykologene inngår i et godt tverrfaglig samarbeid og at man kommer inn på tidlig stadium med tanke på hjelp. Det betyr også at det med psykologkompetanse kan iverksettes bedre tiltak, sier Anette Mjelde til Dagens Medisin.

 

Fører til økt tilgjengelighet

Dagens Medisin skriver:

Med noen unntak, blir psykologene oppfattet som tilgjengelige for brukerne/innbyggerne. Mange psykologer sier de ønsker å bruke mer tid på lavterskeltilbud og forebygging, men at de ikke har tid.

Både psykologene, kolleger, samarbeidspartnere og overordnede mener psykologkompetansen har bidratt til en lavere terskel for psykologhjelp, og at stillingen «på sitt beste har bidratt til et mer kunnskapsbasert og intensivert samarbeid mellom ulike kommunale instanser og fagfolk, ifølge Dagens Medisin

 

Kilde:


 

Relatert


Nyheter om psykisk helse

Anorektisk. Noe så sjelden som en bestselger om spiseforstyrrelse

Hvordan oppleves norsk psykiatri for en pasient med anoreksi og tvangslidelser? Hvilke kamper utspiller seg i et menneske som vil gjøre det slutt med en sykdom som har vært både…

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den