Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Tilskuddsordningen med psykologer i kommunehelsetjenesten har bidratt til bedre hjelp for pasienter, økt samarbeid og flere psykologårsverk i kommunene.

Det viser evalueringer som Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og SINTEF har gjennomført på vegne av Helsedirektoratet ifølge Dagens Medisin. 

Bedre kvalitet med kommunepsykolog

Dagens Medisin skriver:

Modellutprøving av «psykologer i kommunehelsetjenesten» har i stor grad bidratt til økning av antall psykologårsverk i kommunen. Overordnet har kvaliteten på tjenestene blitt bedre, og terskelen for å søke psykologhjelp er blitt lavere, skriver Helsedirektoratet og viser til at ventetiden er på 3 uker mot cirka 12 uker i psykisk helsevern.

Rapporten viser også at det har blitt økt grad av samarbeid mellom ulike kommunale instanser og fagfolk.

Avdelingsdirektør Anette Mjelde i Helsedirektoratet forteller at tilskuddsordningen har gitt økt rekruttering av psykologer i kommunene og at hjelpen er blitt bedre.

Det er veldig positivt, som undersøkelsen viser, at psykologene inngår i et godt tverrfaglig samarbeid og at man kommer inn på tidlig stadium med tanke på hjelp. Det betyr også at det med psykologkompetanse kan iverksettes bedre tiltak, sier Anette Mjelde til Dagens Medisin.

 

Fører til økt tilgjengelighet

Dagens Medisin skriver:

Med noen unntak, blir psykologene oppfattet som tilgjengelige for brukerne/innbyggerne. Mange psykologer sier de ønsker å bruke mer tid på lavterskeltilbud og forebygging, men at de ikke har tid.

Både psykologene, kolleger, samarbeidspartnere og overordnede mener psykologkompetansen har bidratt til en lavere terskel for psykologhjelp, og at stillingen «på sitt beste har bidratt til et mer kunnskapsbasert og intensivert samarbeid mellom ulike kommunale instanser og fagfolk, ifølge Dagens Medisin

 

Kilde:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet