Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NKVTS har laget en kort animasjonsfilm som forklarer hva samtaleterapi er for personer som er lite kjent med hva denne behandlingsformen innebærer. 

Bilde: NKTVSDette kommer fram på NKVTS sine nettsider.

 

Forståelse for hva terapi er kan bedre effekten

Hovedmålgruppen for informasjonsfilmen er flyktninger/innvandrere og andre som ikke er kjent med hva samtaleterapi er, og filmen er derfor tilgjengelig på flere språk

NKTVS skriver:

Fastleger og andre som skal henvise pasienter til behandling, og psykologer og psykiatere i DPS, samt avtalespesialister, kan vise filmene til sine pasienter i forkant av og underveis i behandling.

Erfaring fra forskning og klinisk praksis viser at samtaleterapi har større sjanse for å lykkes hvis pasientene vet noe om hva de går til, understreker NKVTS og de legger til:.

Vi har sett at mange pasienter ikke forstår hvordan det å «bare» snakke kan hjelpe dem, og at jevnlig fremmøte over noe tid er en forutsetning for at behandlingen skal kunne lykkes. Dessuten har vi sett at terapeutene ofte ikke får gitt tilstrekkelig praktiske forklaringer, da det er mye som skal utrettes i de første terapitimene.

 

Innholdet i informasjonsfilmen

NKVTS skriver:

Temaer som tas opp på en enkel måte er hva psykiske lidelser kan komme av og hvordan de arter seg, hvordan terapi foregår og hva som forventes av pasienten, taushetsplikt, egenandel og frikort, bruk av tolk mv. Manus er utviklet i samarbeid med psykolog i DPS.

 

De har laget filmen med tekst og tale på fem språk, nærmere bestemt:

Filmen har fire deler som kan ses enkeltvis. Samlet varer filmen i 10 minutter. Den kan fritt deles og lastes ned.

NKVTS skriver:

Filmen er utviklet av NKVTS som et samarbeid mellom forsker og psykolog Marianne Opaas  (idé og prosjektledelse),  psykolog Ylva Jansen, innleid fra Grorud DPS (manus),  og kommunikasjonsrådgiver Runhild Grønlie (oppfølging av kunstnerisk utforming sammen med Marianne Opaas). Filmen er produsert av Zoaring.

 

Her kan du se filmen

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet