I en metastudie publisert i American Journal of Psychiatry blir det konkludert med at psykodynamisk terapi er like effektiv som behandling imot psykiske lidelser som kognitiv atferdsterapi.Dette kommer fram i en helt ny studie. Bakgrunnen for studien er at psykodynamisk terapi er en av de vanlige formene for terapier som gis i dagens psykisk helsevern omkring i verden, men at mye er uklart knyttet til om denne terapiformen faktisk kan vise til effekt.

Forfatterne av studien viser til tidligere studier som både taler for og imot at psykodynamisk terapi kan ha effekt.

Imidlertid påpeker de at denne metastudien er den første i sitt slag som benytter en såkalt ekvivalenstest, som kan svare på om psykodynamisk terapi er ekvivalent med (likestilt med) andre dokumentert effektive terapiformer.

Ettersom kognitiv atferdsterapi (CBT) er en terapiform som har god evidens på å være effektiv i behandling av ulike psykiske lidelser, ble psykodynamisk terapi sammenlignet nettopp med CBT.

I metastudien ble de inkludert 23 studier som totalt inkluderte 2,751 pasienter, og det ble sammenlignet hvor god effekt behandlingene har på psykiske lidelser som f.eks angst og depresjon.

Forfatterne konkluderer med at gjennomsnittseffektene av psykodynamiske terapier ikke skilte seg ut ifra effektene fra kognitiv atferdsterapi.

Tolkningen av dette er at psykodynamiske terapier kan vise til "like gode" behandlingseffekter som CBT.

De legger til at terapeuten synes å ha større betydning for hvor vellykket en terapi blir enn hvilken terapiform som benyttes.

Dette er spennende studie, ikke minst fordi norske psykologer har tidligere gitt uttrykk for bekymring for at kognitive terapier får enevelde som terapiform i norsk psykisk helsevern.

I den nye metastudien poengteres det at verken psykodynamiske eller kogntive terapier har overlegne resultater, og at ved begge terapiformene er det en forholdsvis stor mengde pasienter som ikke blir bedre som følge av terapien.

Det er fremdeles mye som er uklart omkring hvem som har best nytte av psykodynamiske terapiformer versus for eksempel kognitive atferdsterapier, konkluderes det med i studien.