Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Ny undersøkelse bekymrer: Pasienter får ikke behandling ofte nok, eller god nok utredning. Psykologene bruker uforholdsmessig mye tid på rapporteringskrav, og det blir mindre tid i møte med pasientene.

Bilde: av Thought Catalog på UnsplashDette er noe av det som kommer fram i en sak på Dagsavisen.no som tar utgangspunkt i en undersøkelse blant landets psykologer.

Dagsavisen.no skriver:

Psykologforeningen mener det er på høy tid at noen av kravene til psykisk helsevern kuttes, for å løse opp i det tidspresset behandlerne står i.

Visepresident i Norsk psykologforening, Heidi Tessand, har følgende budskap til helseminister, Bent Høie:

– Nok er nok. Nå må du stoppe opp, Høie. Gå gjennom listen over alt vi skal måles på og vurder hvilke av disse kravene som faktisk fører til at pasienten får det bedre. 

 

Stor undersøkelse

Bakgrunnen for saken er at Norsk Psykologforening nylig har gjennomført en undersøkelse blant 4.000 av sine medlemmer, hvor 60 prosent har svart. Dagsavisen.no skriver: 

For første gang har vi fått fakta på bordet om hvordan psykologene opplever stadig nye krav. Svarene vi har fått er bekymringsfulle, sier Tessand.

Nærmere svarte omtrent halvparten (49%) av psykologene i undersøkelsen at de mener at flere av deres pasienter ikke får hyppig nok behandling. En tredjedel av psykologene (34%) svarte at halvparten eller flere av deres pasienter ikke får god nok utredning. 

 

Mindre tid til pasientene

Heidi Tessand forteller til Dagsavisen.no: 

– Vi har sett en økning de siste årene med flere og flere krav. For eksempel: Hvor mange pasienter klarer du behandle, hvor ofte møter du dem, hvor lang tid bruker du på å skrive rapporter, hvor mange dager tar det før pasienten har fått en rapport i posten etterpå, og hvor mange er på venteliste.

Det sier seg selv at når psykologen bruker uforholdsmessig mye tid på alle disse rapporteringskravene, blir det mindre tid i møte med pasientene.

 

Gir råd til helseministeren

Hun kommer med en klar oppfordring til helseministeren. Tessand forteller: 

– Vi må begynne å snakke om kvaliteten på behandlingen. Virker den? Opplever pasientene at de får det bedre? Det er viktigere enn å måle og telle hvor mange pasienter man har og hvor fort man klarer å få dem ut igjen, sier Tessand.

I en tidligere sak på Dagsavisen kan vi lese Psykologforeningens konkrete råd, og de går på følgende områder:

 

  1. Vende rapportering fra kvantitet til kvalitet

    Heidi Tessand skrev:

    - Vi håper at sykehusene for første gang blir bedt om å rapportere på om pasientene synes behandlingen virker, oppleves nyttig og gir dem økt livskvalitet. Dette er viktigere enn å be sykehusene rapportere hvor mange samtaler som gjennomføres i løpet av en dag eller hvor mange sluttrapporter som skrives innen syv dager.  Vi ønsker kraft bak nye mål og kutt av mål som ikke sier noe om kvalitet

  2. Nok ressurser

    Heidi Tessand skrev:

    Vi vil at dere skal ta på alvor at mange fagfolk forteller at de ikke klarer å gjøre jobben sin, og sørge for at sykehusene har nok ressurser til å gi pasientene god behandling.

 

Bent Høie svarer

Helseministeren tar bekymringen til Norsk psykologforening på alvor. Som et tilsvar på innlegget fra Psykologforeningen, skrev Bent Høie følgende i en påfølgende sak på Dagsavisen.no: 

– Det er bekymringsfullt dersom behandlere må bruke så mye tid på registrering og rapportering at det går ut over pasientbehandlingen.

– Vi vil ha høy bevissthet om hva som pålegges av administrativt arbeid fremover. Vi skal gjøre vår del av jobben.

  

Kilder

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet