Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Pakkeforløpene har kommet til psykisk helsevern. Dette er kongeveien til utbrenthet. Dette skriver psykolog Sondre Risholm Liverød i et innlegg kalt "Pakkeforløp og bullshit."

Bilde: av Christa Dodoo på UnsplashDebattinnlegget er skrevet for Dagsavisen og lagt ut på deres debattsider.

Han skriver om dette:

Pakkeforløpene har kommet til psykisk helsevern. Brukeropplevelsen skal bli bedre - Mer forutsigbarhet og mindre ventetid. I et debattinnlegg i Fedrelandsvennen insinuerer Bent Høie at pakkeforløpene vil forlenge livet til mennesker med psykiske plager.

Alt skal bli bedre så snart behandlerne følger byråkratenes «new management of the human soul». Jeg er usikker på om de har belegg for slike påstander.

 

Er flere prosedyrer og krav løsningen?

Han påpeker hvordan systemet har tatt over kontrollen over fagfolkene i systemet:

Fagfolk med fem-seks års utdannelse blir i stadig større grad fortalt hva de skal gjøre, i tillegg til at de skal bruke uhorvelig mye tid på å dokumentere det de gjør, ofte på bekostning av å gjøre det de kan.

Som psykolog og behandler i psykisk helsevern innser jeg at tilbudet ikke alltid fungerer optimalt, men det er ikke fordi vi mangler prosedyrer, skjemaer, mål- og resultatstyringssystemer, snarere tvert imot. Når løsningen på et problem er å innføre flere krav og strengere kontrollregimer, er det nærliggende å tro at det bygger på en antakelse om at de som gjør jobben har som mål å gjøre minst mulig.

Som behandler opplever jeg at pakkene er fulle av mistillit.

 

Opplevelse av overstyring

Han skriver videre om hvilken betydning denne "overstyringen" har for opplevelsen av å være helsepersonell: 

Faktum er at langt de fleste helsearbeidere ønsker å gjøre det som er mest mulig meningsfullt for de menneskene som trenger vår hjelp. Dette er jobben vår, og vi gjør det med en motivasjon som kommer innenfra.

Denne motivasjonen kan ødelegges ved å overstyre fagfolk, og jeg opplever at mange av oss nå opererer på en mer defensiv motivasjon, som i stadig større grad handler om å fylle ut de riktige skjemaene, kode diagnoser og generelt sett holde journalsystemet fritt for røde merknader. Dette er kongeveien til utbrenthet.

 

Etterlyser flere ressurser - ikke flere krav

Han avslutter innlegget sitt slik: 

Jeg opplever at min jobb er ekstremt meningsfull. Jeg vil kjempe for at vi i psykisk helse kan bruke vår ekspertise på å drive recoverybasert behandling, men etter at vi har tilfredsstilt alle pakkeforløp-krav, takstinger, beslutningspunkter og prosedyrer, er tiden ute. Det er som å si at vi som er spesialister på området står fritt til å gjøre det vi mener er best, men uten oksygen er det helt umulig.

Gi oss flere ressurser på behandlersiden, ikke mer byråkratisk gymnastikk – Det kan forlenge liv!

  • Vil du lese hele innlegget? Det finner du her.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet

Hjelpeapparatet

Barn må få hjelp tidlig

Når barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og…