Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Har helsevesenet vårt en produktiv og riktig tilnærming til psykiatri og psykiske sykdommer? Eller er slike plager rett og slett normale reaksjoner på problematiske ting i livet? Dette er blant problemstillingene psykiater Trond Aarre tar opp i sin nye bok "En mindre medisinsk psykiatri".

Bilde: av Dev på UnsplashDette kommer fram i en artikkel i avisen Fjordabladet.

 

Usikkerhet rundt forståelsen av psykisk lidelse

Trond Aarre er spesialist i psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin. Han arbeider som avdelingssjef ved Nordfjord psykiatrisenter og er fagsjef i Psykisk helsevern, Helse Førde. Han forteller til avisen:

- I boken tar jeg utgangspunkt i de tvetydige styringssignalene som fagfeltet får fra hyelsemyndighetene.

- Desse uklare signalene skyldes stor usikkerhet rundt hvordan psykiske problemer og rusproblemer er å forstå, og hvordan behandlingen av disse bør organiseres og gjennomføres.

 

Reaksjoner på det livet folk lever

I sin nye bok spør Aarre om pasientene egentlig kommer til helsevesentet med psykiske sykdommer - eller om plagene deres heller dreier seg om normale reaksjoner på vanskelege liv. Fjordabladet skriver:

- Forfatteren er kritisk til den medisinske tilnærmingen til slike plager (psykiske helseplager og rusproblemer). Han viser til at hundre års forsking ikke har giss oss klare svar på hva eventuelle psykiske sykdommer består i, eller hva årsakene er.

Aarre utdyper til avisen:

- Det er derfor mer nærliggende å oppfatte plagene som reaksjoner på det livet folk lever, enn som et uttrykk for at det er noe avvikende, defekt eller sykt i individet.

 

Savner et personorientert psykisk helsevern

Diagnosesystemet får også gjennomgå i Trond Aarres bok. Fjordabladet skriver:

- Her hevder forfatteren at de etablerte diagnostiske kategoriene våre i realiteten er lite gyldige.

Boken avsluttes med et kapittel om hvordan man kunne ha arbeidet med personorientert innenfor det psykiske helsevernet, snarere enn å ha et hovedfokus i retning av diagnoser.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet