Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Vi vet mye om hva som virker. Forskere har funnet flere typer behandling som har effekt. Problemet er at helseforetakene ikke vil tilby dem.

Bilde: av Raj Eiamworakul på UnsplashDette skriver Siri Næs, Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Helse Møre og Romsdal, i et innlegg i Dagsavisen.no.

 

Vi vet mye om hvilken hjelp som virker

Hun skriver videre:

Ett eksempel er fire dagers intensivt behandlingstilbud for alvorlige angst- og tvangslidelser, som er utviklet av Gerd Kvale og Bjarne Hansen og som tilbys i Bergen. Her mottar pasientene minst 23 timer terapi på fire dager.

Dersom jeg skal tilby mine pasienter poliklinisk behandling i psykisk helsevern, har jeg ofte ikke tid til å møte dem mer enn annenhver uke. Da vil jeg bruke 46 uker på å gi samme antall behandlingstimer.

 

Mangler tid til behandling

Siri Næs nevner også at kognitiv atferdsterapi for spiseforstyrrelser har god effekt - hvis det gis hyppig nok, som i praksis vil si minst ukentlig eller to ganger i uken.

Problemet er at vi som jobber i psykisk helsevern, ofte ikke har tid til å gjennomføre disse behandlingsmetodene. Rett og slett fordi det ikke er nok timer i uken til at hver behandler får gitt hver pasient nok timer.

 

Frykter at vi lærer pasientene at terapi ikke hjelper

I sitt innlegg skriver Næs også om "Karen" som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD), og som sårt trenger behandling. Men selv om psykologen streber etter å prioritere pasienten, så strekker ikke tiden til. Psykologen reflekterer omkring dette:

Jeg har dårlig samvittighet. Hva om jeg ikke greier å formidle håp? Hva om hun ikke møter til neste time? Vil hun måtte finne andre måter å tåle smerten på – vil hun ruse seg? Vil hun klare å fullføre videregående?

Jeg undrer meg over hvilke konsekvenser «Karens» første møte med psykisk helsevern vil få. Hva om hun blir verre av terapien når den gis så sjelden? At hun lærer at terapi ikke vil hjelpe henne?

 

- Psykisk helsevern nedprioriteres

Siri Næs kommer med en hard dom over utviklingen i psykisk helsevern i Norge. Hun skriver:

Psykisk helsevern nedprioriteres systematisk i helseforetakene på tross av direkte beskjed fra helseministeren om det motsatte.

Det ville kanskje hjelpe litt å få bruke mer tid på pasienter og mindre på rapportering og administrative oppgaver, men hovedproblemet er at vi har for lite ressurser i psykisk helsevern. Resultatet er for mange pasienter pr. behandler. Ikke nok tid pr pasient.

 

Dilemmaet

Psykologens hjertesukk har en tydelig adresse til statsminister Erna Solberg. Siri Næs skriver:

Så her er dilemmaet jeg står overfor: Skal jeg avslutte de jeg har i behandling for tidlig for å ta inn nye? Eller smøre tiden tynt utover så alle får for lite? Nye pasienter henvises hele tiden og helseministeren din har bestemt at ventetiden skal ned. Så valget er helt reelt.

Hjelp meg å ta valget, Erna. Eller ta innover deg at kvalitet koster.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet