Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Rask psykisk helsehjelp er et behandlingsprogram der personer over 18 år med lettere og moderat angst og depresjon skal få hjelp, uten henvisning, ventetid eller egenandel. Etter et års uprøving i Molde og Kristiansund er tilbyderne av tilbudet ikke i tvil: - Tilbudet slår an!

  Rundt 2.400 personer har brukt tilbudet første året

Rbnett.no skriver:

- Tolv pilotkommuner fikk 1,7 millioner kroner i tilskudd i 2013 for å starte prosjekter, og ytterligere fem kommuner følger etter. 
Folkehelseinstituttet (FHI) er i gang med å evaluere behandlingsprogrammet. En foreløpig oversikt viser at rundt 2.400 personer har brukt tilbudet det første året.

- Terapeutene opplever at pasientene som kommer, har stor nytte av hjelpen. Tilbudet fyller et tomrom, det henvender seg til en stor pasientgruppe med stort potensial for bedring på relativt kort tid. Vi er veldig spent på om dette inntrykket blir bekreftet når vi samler inn data, sier forsker Robert Smith.

Første året har 12 kommuner prøvd ut programmet, og nå står ytterligere fem nye kommuner klare for å sette i gang.

 

Fakta om Rask psykisk helsehjelp

Rask psykisk helsehjelp er basert på det britiske konseptet Improving Access to Psychological Therapies (IAPT). Det opprinnelige programmet (IAPT) har til hensikt å gi bedre tilgang til psykologisk behandling, og hvor det kun benyttes intervensjoner som godkjent av National Institute of Health and Clinical Excellence (NICE) for behandling av personer med depresjon og angstlidelser.

 

 

Rbnett.no oppsummerer den norske varianten av programmet, som er kalt Rask psykisk helsehjelp (RPH), på følgende måte:

  • Kommunalt behandlingsprogram rettet mot personer med lettere og moderat angst og depresjon.
  • Hensikten er å være lett tilgjengelig, slik at de som trenger hjelp, får det før situasjonen deres forverres.
  • Bygget opp etter inspirasjon fra det engelske programmet Improved Access to Psychological Therapies (IAPT).
  • Tolv pilotkommuner fikk 1,7 millioner kroner hver i tilskudd i 2013 for å starte prosjekter: Orkdal, Kristiansund, Stjørdal, Fjell, Lørenskog, Oslo – bydelene Søndre Nordstrand og Frogner, Hurum, Molde, Modum, Notodden og Fosen DM IKS.
  • I 2014 fikk også Sandnes, Kristiansand, Sarpsborg, Oslo – bydel Stovner og Moss tilskudd.
  • Modum kommune var først i gang av pilotkommunene og hadde 300 brukere i løpet av det første året.
  • Modum har hatt størst pågang fra kvinner i alderen 35-50 år som ønsker å benytte lavterskeltilbudet.

 

Les mer: Rask psykisk helsehjelp er i gang i Sandnes

 

Kilder:

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet