Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

Stortinget har vedtatt at kommunene fra 2020 har plikt til å tilby psykologkompetanse.

Dette skriver Psykologforeningen på sine nettsider. De skriver videre:Bak den litt tunge betegnelsen Innst. 378 L (2016-2017) Endringer i helselovgivningen (overføring av det offentlige tannhelsetjenesteansvaret, lovfesting av kompetansekrav m.m .)  Prop. 71 L (2016-2017),  skjuler det seg en ikke helt uvesentlig reform.

Nærmere bestemt sier denne nye lovendringen hvilken helsefaglig kompetanse som skal være tilgjengelig i norske kommuner, hvor psykologtjenester er ett av kravene.

Dermed er det altså lovbestemt at alle kommuner i Norge skal ha psykolog.

 

Tilgjengelig psykisk hjelp bør være en selvfølge

Mange mener at dette er på høy tid, og at det skulle bare mangle at det psykiske helsetilbudet i Norge bygges ut. Tor Levin Hofgaard sier:

Like selvsagt som det er å ha tilgang på god hjelp når du ha brukket et bein eller har akutt ørebetennelse, må det være å få et kompetent tilbud hvis tenåringsjenta i familien slutter å fungere på grunn av angst og dårlig sosial fungering.

Han utdyper:

Tilgjengelig psykologkompetanse gjør at vi kan legge enda mer trykk bak arbeidet for å forebygge at psykiske utfordringer utvikler seg til noe alvorligere med store kostnader for den enkelte, familien og samfunnet. 

Det vil igjen kunne lette presset på spesialisthelsetjenesten som dermed får bedre tid til dem som trenger det mest. Det er smarte investeringer.

 

Psykiske lidelser er dyrt

Psykologforeningen poengeterer at psykiske lidelser koster samfunnet dyrt. Tor-Levin Hofgaard minner om at Folkehelseinstituttet seinest 7. juni rapporterte at ikke-dødelige sykdommer, som psykiske lidelser, er blant lidelsene som koster samfunnet aller mest. Grunnen er høye behandlingskostnader og mye tapt arbeidsdeltagelse.

Da er det logisk å bruke ressurser på å forebygge. Det vil vi gjerne være med på i samarbeid med andre faggrupper, sier Hofgaard.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet