Abonner på vårt nyhetsbrev

Få spennende nyheter om psykisk helse, angst, depresjon, autisme, ADHD, og mye mer

Akkurat nå: 10270 abonnenterHvordan takle vanskelige utfordringer? Hvordan snakke støttende til seg selv? Dette kan barn og unge og deres hjelpere nå se på film.

Barn og unge kan i tre nye kortfilmer se hvordan hjelpsomme tanker kan brukes for å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte. Det er også laget en opplæringsfilm der hjelpere kan se  Psykologisk førstehjelp brukt i samtale med barn og unge.

Dette opplyser psykolog Solfrid Raknes oss om.

 

Filmene viser betydningen av hjelpsomme tanker

- Filmene er et virkemiddel for at barn og unge skal forstå prinsippene i kognitiv atferdstilnærming slik disse er benyttet i Psykologisk førstehjelp. Filmene viser hvordan barn og unge kan bruke hjelpsomme tanker for å håndtere vanskelige utfordringer, sier Solrun Samnøy, prosjektleder ved RKBU Vest. 

Handlingen i kortfilmene er dramatisering av hovedprinsippene i kognitiv atferdstilnærming. – Barn og unge kan selv se filmene, og de kan også brukes i skoleklasser eller av andre som arbeider med barn og unge, sier Samnøy. Å lære å finne hjelpsomme tanker, kan gjøre barn og unge bedre rustet til å takle motgang og vanskelige situasjoner på en god måte. 

 

Tre kortfilmer om psykologisk førstehjelpsskrin for barn og unge 

Filmsnuttene for barn og ungdom viser hverdagssituasjoner hvor det å bruke hjelpsomme tanker er relevant. Filmene egner seg å bruke i gruppesammenhenger som for eksempel for skoleklasser og i en-til-en- samtaler med barn og unge.

- Filmene kan bidra til å alminneliggjøre vansker, og dermed gjøre det lettere for barn og unge å snakke med andre om utfordringer de opplever, forteller Solrun Samnøy.

Filmene kan også bidra til at barn og unge får inspirasjon og mot til å håndtere sine egne utfordringer på en hensiktsmessig måte. De kan også brukes som del av opplæring i Psykologisk førstehjelp eller andre program som bygger på en kognitiv atferdstilnærming.

Filmene ligger fritt tilgjengelig på You Tube. Første filmen finner du øverst i denne artikkelen. De andre to ser du her:

 

 

 

En opplæringsfilm om psykologisk førstehjelpsskrin for hjelpere

I tillegg til de tre kortfilmene er det laget en opplæringsfilm om Psykologisk førstehjelp for fagpersoner.

- Filmen viser hvordan man kan bruke verktøyet Psykologisk førstehjelp sammen med barn og unge, sier Samnøy.

Hensikten med filmen er at den skal bidra til å øke fagpersoners ferdigheter i å bruke Psykologisk førstehjelp som veiledet selvhjelp. Psykologisk førstehjelp er et verktøyskrin som kan bidra til å styrke barn og unges bevissthet om egne følelser, tanker og handlingsalternativer. Denne metoden gir trening i å bruke konstruktive strategier i møte med utfordrende situasjoner.

Psykologspesialist Solfrid Raknes har utviklet Psykologisk førstehjelp, sammen med en referansegruppe av norske fagpersoner. Psykologisk Førstehjelp er utviklet med støtte fra blant annet Helse Bergen, Bergen teknologioverføring og RKBU Vest.

Her finner du opplæringsfilmen for hjelpere:

Filmene er produsert av Eli Gunnvor Grønsdal på oppdrag fra Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest), i samarbeid med Rådet for Psykisk helse og med støtte fra Ekstrastiftelsen.

 

 


 

Relatert

 

Nyheter om psykisk helse

- I usunne relasjoner er det én som bestemmer hele tiden

Visste du at med en gang det er to mennesker i et rom så pågår det en maktkamp? Det er alltid én som leder og en som følger. I sunne relasjoner veksler man på

Pårørende kjenner sine nærmeste bedre enn noen i helsevesenet noen gang vil gjøre

Med en setning opplevde jeg å bli devaluert og mistenkeliggjort både som mor og som faperson. Jeg ble så satt ut at jeg ikke klarte å verken tenke eller si noe fornuftig.

Ungdommer med angst har det som regel bra hjemme, men strever blant venner og på skolen

Ny forskning tyder på at ungdommer med angstplager som regel har det bra hjemme, men at de strever på skolen og blant venner. Slike funn understreker behovet for en større satsning…

Et samfunn hvor alle måles etter vellykkethet / mislykkethet

Ungdom som vokser opp i dag utsettes for et voldsomt press. Mange forstrekker seg og blir syke. Vi trenger et samfunn som gir plass til sårbarheten, ikke et samfunn som benekter den

Ny studie: Oppsving i søk på selvmord etter

Serien "13 Reasons Why" har både vakt bekymring for smitteeffekt av selvmord - og i tillegg gitt håp om en større bevissthet omkring selvmord som samfunnsproblem. Nå har…