hjelptilhjelp banner

Hvor ungdomsvennlig er tjenesten du jobber i? Det kan du teste på Ungdomsvennlig.no - et nytt nettsted der du kan lære om hvordan tjenester for ungdom kan utvikles til det bedre.

Dette skriver Napha (Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid) på sine nettsider. 

Ønsker å få fram ungdoms stemme

De skriver videre:

Nå kommer unge mennesker selv med løsninger! Eller, et verktøy! Ungdomsvennlig.no ble lansert 17. januar. Det er et helt nytt nettsted med konkrete råd og hjelpemidler, men også med grundige forklaringer på hva det innebærer å være ungdomsvennlig. Du finner artikler, et hefte, en film og en test. 

- Formålet har vært å få frem ungdoms stemme og hva ungdom selv mener er gode tjenester, forteller Torbjørn Mohn-Haugen, erfaringskonsulent ved utviklingssenter for psykisk helse og rus i bydel Gamle Oslo. 

Bak prosjektet står Fylkesmannen i Oslo og Viken, med prosjektleder Stig Hermann Nygård. I samarbeid med Ung Arena, Stolt og Uteseksjonen Perspektiv, tre tjenestetilbud med relevant erfaring fra arbeid med ungdom, er problemstillingen utforsket over tid. 

 

Ungdomsvennlig.no

På nettsiden ungdomsvennlig.no kan du lese artikler om ungdomsvennlige tjenester, og du kan også laste ned heftet som er utarbeidet om ungdomsvennlige velferdstjenester.

Du kan også ta en test på nett som er ment til å kunne si noe om hvor ungdomsvennlig din tjeneste er.

 

Kjennetegn ved ungdomsvennlige tjenester

Her er noen av de kjennetegnene som framheves ved ungdomsvennlige tjenester:

ungdomsvennlig tjeneste

Bildet: Ungdomsvennlig.no (heftet)

Åpne større bilde her

 

Vil du vite mer?

Besøk nettsiden ungdomsvennlig.no her.

 

Kilde

Videoer om hjelpetilbud

Les mer om hjelpeapparatet

Hjelpeapparatet

Barn må få hjelp tidlig

Når barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og…