facebook 

Hjelptilhjelp.no

Nyheter om psykisk helse

Sakte, men sikkert blir ropet fra nede i magen kraftigere og kraftigere: «Vi tror ikke på dette lenger!» Den såkalte «effektiviseringen» er i ferd med å bli som keiserens nye klær! Risikoen for dårligere kvalitet i helsetjenesten øker!

Dette skriver Ingun Møgedal Brustugun i en kronikk på Dagsavisen.no om det hun opplever som kontinuerlige effektiviseringskrav innenfor psykisk helsevern for barn og unge, som hun advarer om at virker imot sin hensikt.


 

- Det som kan måles har verdi

Hun skriver:

Helse- og Omsorgsdepartementet og Helse Sør Øst har innført mål for 2018 – «høyere vekst innen psykisk helsevern ... psykisk helsevern for barn og unge skal prioriteres ... Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader og aktivitet»

Hun påpeker at selv om dette kan høres ut som fine ord, så er det slett ikke sikkert at disse målsetningene reelt sett vil gi økt kvalitet. Hun skriver:- Administrative ledere er som keiserens skreddere – det som kan måles har verdi, men som kjent er det ikke alt som har verdi som kan måles. 

  

Endringsarbeid tar tid

Ingun Møgedal Brustugun skriver:

Vi har nylig fått beskjed fra ledelsen i vårt helseforetak om at det med umiddelbar virkning innføres «4 uker kortere ventetid», uten ekstra tilførsel av ressurser. Dette kommer samtidig med oppstart av «pakkeforløp», også dette uten ekstra tilførsel av ressurser.Dette vil være et krevende utviklingsarbeid, mener hun - og likefullt skal det skje umiddelbart. Hun skriver:

- I poliklinikker for barn og unge vokser uroen for at man i iveren etter å «øke kvalitet» på utredning, og siden raskt overføre behandlingstiltak til kommunen, glemmer tiden det tar for at endringsarbeid skal slå rot både hjemme, på skolen og hos barnet selv. Dette krever samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste og førstelinje over tid.

Hun skriver også:

Kortest mulig ventetid og gode utredninger er viktige mål. Det er likevel nå grunn til å frykte at ensidig fokus på tidsaspektet, uten økte ressurser, gir redusert kvalitet. 

 

- Vi tror ikke på dette lenger

Hun beskriver hvordan ansatte i psykisk helsevern ofter møter slike effektiviseringskrav:

- Som arbeiderne i keiserens by er det mange av oss behandlere i psykisk helsevern for barn og unge som lojalt støtter opp om effektiviseringstiltak, særlig når det argumenteres med brukerfokus. Vi samler mot og krefter til nok en arbeidsøkt, nok et endringstiltak, på tross av økende krav om å gjøre mer med samme ressursmengde og samme rammer.

Men hun påpeker også:

Sakte, men sikkert blir ropet fra nede i magen kraftigere og kraftigere: «Vi tror ikke på dette lenger!» Den såkalte «effektiviseringen» er i ferd med å bli som keiserens nye klær! Risikoen for dårligere kvalitet i helsetjenesten øker!

Ingun Møgedal Brustugun advarer:

- Arbeiderne, mange med høy kompetanse og erfaring, begynner å lure på om de skal finne seg andre styresett å jobbe under. Roper vi høyt nok, så kan det kanskje tenkes at keiserne forstår hva som er i ferd med å skje?

 

Kilde

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpeapparatet

Trenger du noen å snakke med? Her er en oversikt over hjelpetelefoner

Trenger du noen å snakke med? Noen som har tid til lytte, noen som kan gi deg råd og informasjon? Eller bare tilgang til aktuelle nettressurser? Her finner du en liste over hjelpetelefoner og nettsider du kan ty til hvis du trenger råd og veiledning når livet…
Hjelpeapparatet

Barn må få hjelp tidlig

Når barn er halvannet år kan vi se hvem som står i fare for å få atferdsvansker og…
Hjelpeapparatet

Abonner på vårt nyhetsbrev

Les spennende nyheter om angst, depresjon, ADHD, autisme, og mye mer.

 
Akkurat nå: 13396 abonnenter