hjelptilhjelp banner

Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) har en landsdekkende rådgivinings- og informasjonstelefon i forhold til spiseforstyrrelser.

De skriver på sine nettsider:Det er mange gode grunner for å etablere en nødtelefon for barn og unge, men viktigst av alt er at:

  • Alle barn og unge skal ha ett nummer de kan ringe når de opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner

  • Nødtelefonen 116 111 er gratis

  • Alle telefoner blir besvart av voksne som har lang erfaring i å hjelpe barn og unge

  • Også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep kan ringe Alarmtelefonen 116 111

 

Telefonnummeret til Alarmtelefonen

116 111

Åpningstider for telefonen: Alarmtelefonen er åpen når barneverntjenesten har stengt fra kl. 1500 – 0800. I helger og på helligdager er Alarmtelefonen døgnåpen

 

Les mer om Alarmtelefonen

 

Se en video om Alarmtelefonen her

Les mer om hjelpetilbud