facebook 

Hjelptilhjelp.no

Hjelpetilbud

Oversikt over hjelpetilbud - Oversikt over kurs/konferanser


Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme.

De skriver på sine nettsider:Den eneste betingelse for medlemskap, er et ønske om å slutte å drikke. Det er ingen avgifter eller kontingenter for AA-medlemskap. Vi er selvhjulpne gjennom våre egne bidrag. AA er ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon.

AA ønsker ikke å ta stilling i noe stridsspørsmål, hverken støtter eller motarbeider noen sak. Vårt fremste formål er å holde oss edru og hjelpe andre alkoholikere til edruskap.

 

Telefonnummer til Anonyme alkoholikere, opplysningstelefon

911 77 770 (hjelpetelefon)

Åpningstider: Alle dager fra 18.00 – 22.00. Alle hverdager fra 11.00 – 15.00 

Les mer om Anonyme alkoholikere

Skrevet av

ove heradstveitOve Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi
Facebook - Twitter
- Hjelptilhjelp.no