Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Belastende livssituasjoner inkluderer det å være utsatt vold, overgrep, mobbing, og dødsfall i familie eller nettverk. Noen ganger er man bekymret for at barn lever under sviktende omsorg. Sentrale hjelpetilbud ved belastende livssituasjoner og bekymring rundt barn inkluderer barnevernstjenesten, krisesentre, sentre mot incest og seksuelle overgrep, støttetilbud ved mobbing, og sorggrupper.

 Hjelp ved belastende livssituasjoner og bekymring for barn

 1. Vold i nære relasjoner
 2. Omsorgssvikt / bekymring for barn
 3. Seksuelle overgrep
 4. Mobbing
 5. Sorg etter dødsfall / selvmord

Les mer om belastende livssituasjoner

 1. Hva er vold?
 2. Omsorgssvikt og nevrobiologi
 3. Slik er barnet som er utsatt for vold hjemme
 4. Tegnene på at du lever med vold i parforholdet
 5. Hva er traumer?
 6. Hva er mobbing?
 7. Hva er sorg?