Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Diskusjonsforum og nettbaserte fellesskap gjør det mulig å komme sammen med likesinnede på nett. Mulige fordeler er at man kan oppleve sosial tilknytning, følelsen av gruppetilhørighet, og anledning til å dele personlige historier og strategier for å takle daglige utfordringer.

Image: by Surface on Unsplash 

Hva er et diskusjonsforum?

Diskusjonsforum og nettbaserte fellesskap er gode alternativer å komme i kontakt med andre personer som sliter med det samme som deg, eller som også er pårørende av noen som sliter med et bestemt problem. Noen diskusjonsforum blir moderert av helsearbeidere, mens andre forum i mindre grad blir moderert. Det finnes nettsamfunn og diskusjonsforum som er relevante ved en rekke psykiske helseproblemer.

Her er en oversikt over tilgjengelige diskusjonsforum og nettbaserte fellesskap i Norge:

 

Finn diskusjonsforum og nettbaserte fellesskap

Her er en oversikt over aktuelle diskusjonsforum og nettbaserte fellesskap i Norge:

Her er treffene på ditt søk...

Vi fant 3 treff i kategori "Psykiske problemer"
asperger-partner

Aspergerpartner: Forum*

Frivillige / ideelle
sidetmedord

Sidetmedord.no: Forum*

Frivillige / ideelle
korspahalsen-forum

Kors på halsen: Forum*

Frivillige / ideelle

Kan diskusjonsforum bidra til at jeg får det bedre?

Nettsamfunn forstås tradisjonelt ikke som en støtte- eller helsetjeneste, men snarere en sosial arena - som kan potensialet kan oppleves som støttende for den enkelte som bruker den. Opplevelsen vil nok variere på tvers av ulike personer, og i forhold til hvor godt diskusjonsforumet treffer nettopp deg. Kvaliteten på ulike slike fora også variere.

Nyere forskning tyder på at slike samfunn kan ha noe for seg. En studie skriver (min oversettelse) at "mennesker med alvorlig psykisk sykdom rapporterer fordeler av å samhandle med jevnaldrende på nettet. Dette går på at de opplever  sosial tilknytning, en følelse av tilhørighet til gruppen, og de gis anledning til å dele personlige historier og strategier for å takle daglige utfordringer med å leve med en psykisk sykdom. Innenfor nettsamfunn kan personer med alvorlig psykisk sykdom bekjempe stigma gjennom personlig myndiggjøring og håp." [Naslund et al., 2016][1] .

Dette ser ut til å indikere at nettfellesskap ikke bør undervurderes som en potensiell ressurs for sosial mestring og forbedret livskvalitet for mennesker som er rammet av psykiske helseproblemer.

 

Andre muligheter

Det finnes også hjelpetelefoner og chatter som kan være nyttige å bruke i forbindelse med psykiske problemer, rus og livskriser. Av annen hjelp på nett, kan det være nyttig å kjenne til nettbaserte kurs og onlineterapi.

  1. Hjelpetelefon / chat (psykisk helse og livskriser)
  2. Hjelpetelefoner og informasjon (rus)
  3. Onlineterapi
  4. Nettbaserte kurs

References & Footnotes
  1. Naslund et al., 2016: Naslund, J. A., Aschbrenner, K. A., Marsch, L. A., & Bartels, S. J. (2016). The future of mental health care: peer-to-peer support and social media. Epidemiology and psychiatric sciences25(2), 113-122.