Finn hjelp for:

Psykiske problemer

 

 

Finn hjelp for:

Psykiske problemer

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Hver onsdag kan hvem som helst, på vegne av seg selv eller andre, komme til Villa SULT for å søke informasjon, råd og veiledning om spiseforstyrrelser, skriver Ingvild Pettersen og kolleger.

Dette kommer fram i en artikkel på Psykologisk.no. 

Eneste tilbud av sitt slag i Norge

De skriver videre:

Ved Drop-in hos Villa SULT kan tersklene knapt bli lavere, så lenge det er snakk om fysiske, ikke digitale, møter mellom mennesker. Tilbudet er gratis og for alle, ikke bare for dem som selv har spiseforstyrrelser.

Det er Ingvild Pettersen, David Clinton, Kari Graver, Per Erik Ristvet, Bente Sommerfeldt og Finn Skårderud som skriver artikkelen. De påpeker:

Så vidt oss bekjent er dette det eneste tilbudet av sitt slag i Norge, og det er en realisering av våre kjerneverdier lave terskler og høy kompetanse.

 

Gratis og uten henvisning

I artikkelen beskriver de drop-in-tjenesten nærmere. De skriver blant annet:

Hver onsdag er det avsatt tid og faglige ressurser til at hvem som helst, på vegne av seg selv eller andre, kan komme til Villa SULT i Kruses gate 8 på Frogner i Oslo for å søke informasjon, råd og veiledning om spiseforstyrrelser.

Med dette tilbudet ønsker å vi å kunne tilby høykvalifisert hjelp via lavest tenkelige terskel uten noen form for søknad eller henvisning – og uten kostnad for brukerne. Det kreves ingen timebestilling.

Tilbudet baserer seg på «førstemann til mølla», og samtaler journalføres ikke. Her møter besøkende terapeuter med høy kompetanse og god klinisk erfaring med spiseforstyrrelser, og som dermed bør ha gode forutsetninger for å sette seg inn i den besøkendes situasjon.

 

Positive erfaringer

De skildrer gode erfaringer med tilbudet, og viser også til at det er gjort forskning på lignende tilbud - riktig nok er forskningen svært begrenset. De skriver:

Per dags dato foreligger det kun én studie på lignende drop-in for spiseforstyrrelser (Clinton et al., 2014). Denne studien er gjort i Sverige, og underbygger tidligere evidens fra lignende tilbud for andre psykiske lidelser og indikerer at drop-in kan bidra til å fremme initiativ til og motivasjon for å delta i behandling, fremme senere terapeutiske allianser samt forebygge frafall.

Brukerne opplevde autonomi og brukermedvirkning gjennom tilbudets tilgjengelighet, frivillighet og rom for egne premisser.

 

Kilde

Sitere denne artikkelen

 

Bruk gjerne informasjon fra denne artikkelen på din nettside, men husk å legge til lenke.

Skrevet av

ove heradstveit

Ove Heradstveit

Psykolog, spesialist i klinisk samfunnspsykologi. PhD.
 Facebook -  Twitter
- Hjelptilhjelp.no

Les mer om hjelpetilbud