Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Mange utfordringer i hverdagen kan skape problemer i forholdet mellom foreldre og barn. Noen barn har atferdsproblematikk og tilstander som gjør barnet ekstra krevende å håndtere på en god måte. Foreldrekurs kan være en god måte å styrke forholdet til barna, forebygge problemer, eller å gi verktøy til å løse vanskelige situasjoner. Finn foreldrekurs der du bor

hva-hjelper-psykiske-problemer

Trykk på "Velg kommune" øverst på siden for å finne en oversikt over foreldrekurs der du bor.

Hva er foreldrekurs?

Foreldrekurs er ulike former for kurs som har til målsetning å gi opplæring og gode råd rundt relasjonen mellom foreldre og barn, og hvordan man bedre kan støtte barnet i dets utfordringer.

Det finnes ulike foreldrekurs, og her er noen av dem:

 

 1. pmto kvadrat

  Parent management training Oregon (PMTO)

  Målet med PMTO-behandlingen er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes.

  Gjennom å styrke foreldrene i deres oppdragerrolle settes de bedre i stand til å samhandle mer hensiktsmessig med barna. Dette bidrar igjen til at barna lærer normale sosiale ferdigheter, og reduserer forekomsten av problematferd.

 2. de utrolige årene kvadrat

  De utrolige årene (DUÅ)

  Det overordnede målet med tiltakene er å fremme barns psykiske helse via å trygge foreldrene i foreldrerollen, styrke barns sosiale-, emosjonelle- og problemløsingsferdigheter, og å forebygge og behandle atferdsvansker. 

 3. cos kvadrat

  Circle of security – Parenting (COS-P) / Trygghetssirkelen

  Foreldreveiledningsprogrammet COS-P er en tilknytningsbasert forebyggende intervensjon. Målet er å fremme tilknytningen mellom barn og omsorgsgiver.

 4. autism

  Foreldrekurs ved ADHD, autisme, andre funksjonshemminger eller psykiske lidelser

  Slike kurs arrangeres gjerne av psykisk helsevern for barn og unge, og/eller lærings- og mestringssentrene i helseforetakene. er vil du blant annet få informasjon om diagnosen og vanlige utfordringer man som foreldre kan møte når et av barna har en bestemt diagnose. Man vil også typisk få informasjon om hvordan man kan bruke det pedagogiske støtteapparatet i kommunen, og eventuelt andre hjelpetjenester.

 

Ulike tjenester som kan tilby foreldrekurs

Foreldrekurs kan mottas i ulike hjelpetjenester.

 

 1. Noen kommuner har egne familiesentre, og flere av disse tilbyr foreldrekurs. I andre kommuner tilbys slike kurs ved helsestasjonen eller andre enheter. Foreldreveiledning og -kursing er også en integrert del av barnevernets arbeid i en del saker.
 2. Psykisk helsevern for barn og unge tilbyr forskjellige foreldrekurs med relevans for diagnosen til barnet eller ungdom. For eksempel tilbys gjerne kurs knyttet til tilstander som angst, ADHD, autisme, og spiseforstyrrelser, for å nevne noe. 
 3. Lærings- og mestringssentre tilbyr også foreldrekurs knyttet til ulike former for nedsatt funksjon hos barn og unge.

 

Les mer om parforhold og familie

På de følgende sidene finner du mer informasjon om temaer knyttet til parforhold og familie:

 1. Nyheter
 2. Videoer
 3. Bøker