Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Psykiske helseutfordringer og livsstilsutfordringer henger ofte tett sammen. For mange vil det å få hjelp til en sunnere livsstil bidra til både bedre fysisk og psykisk helse. Her finner du fram til støtte- og mestringstilbud som kan hjelpe deg til en sunnere livsstil. Dette inkluderer frisklivsentral (i mange kommuner) og andre tilbud rettet imot fysisk aktivitet, kosthold, stressmestring, eller søvnvansker.

 Aktuelle hjelpetilbud

  1. Fysisk aktivitet og kosthold
  2. Stressmestring
  3. Søvnvansker