hjelptilhjelp banner

Helsenorge.no skriver på sine nettsider:

Ring 800 HELSE (800 43 573) og få hjelp til å finne et behandlingssted. Hvis du ønsker individuelle råd vil du bli satt over til en pasientrådgiver.



Få informasjon om:

  • Hvordan du kan velge eller bytte behandlingssted

  • Ventetider for utredning og behandling

  • Spesialisthelsetjenestens tilbud i din region





  • Dine rettigheter som pasient

 

Dette telefonnummeret kan blant annet benyttes for å få informasjon om behandlingstilbud hos privatpraktiserende psykolog / psykiater.

 





Telefonnummer til 800Helse

800 43 573 (opplysningstelefon)

Åpningstider: Alle hverdager kl. 08:00 – 15:30.

Du kan også ta kontakt med en pasientrådigver på nett.

 

Les mer om HelseNorge 800Helse

 

Se en video om HelseNorge 800Helse her

Les mer om hjelpetilbud