Finn ulike typer

Hjelpetilbud

 

 

NB! Hjelptilhjelp.no har ikke kjennskap til og tar ikke ansvar for kvaliteten på eksterne hjelpetilbud selv om de er omtalt på våre nettsider. Er du usikker på kvaliteten på et hjelpetilbud, så spør gjerne din lege eller en annen fagperson til råds.

Det finnes flere hjelpetelefon og informasjonstjenester hvor du kan få råd, veiledning og noen å snakke med knyttet til rus.

Her er en oversikt over et utvalg av disse mulighetene: 

Hjelpetelefoner og informasjon ved rusproblematikk 

Andre hjelpetelefoner og online-hjelp

Det finnes også en rekke andre hjelpetelefoner, chatter og diskusjonsforumsom er tilgjengelige, som kan være nyttige å bruke ved psykiske helseproblemer og livskriser. Om du leter etter andre former for hjelp online, så kan også onlineterapi og nettbaserte kurs være aktuelt.

  1. Hjelpetelefon / chat (psykisk helse)
  2. Diskusjonsforum og nettbaserte fellesskap
  3. Onlineterapi
  4. Nettbaserte kurs